EUX Business

 

Menu

EUX Business

Vil du i gang med en uddannelse august 2017?

 • Mandag 7. august 2017 kl. 9.30 starter vi nye GF1 og GF2 hold hos EUD/EUX Business på Skovridervej 3, Rønde
 • Tirsdag den 8. august 2017 kl. 9.30 starter vi nye GF1 og GF2 hold hos EUD/EUX Business på Århusvej 49, Grenaa

Er det noget for dig? 
Henvend dig til studievejleder Jesper Søndergaard på telefon 61610365 eller meld dig ind på www.optagelse.dk

Særlige korte forløb for dig, der allerede har en studentereksamen fra stx, hf, IB eller htx starter mandag den 4. september 2017 på Århusvej i Grenaa.  Få mere at vide hos studievejleder Jesper Søndergaard 

KLAR TIL EUX?


EUX Business - student og faglært på én gang

Med et EUX-forløb skal du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen - med EUX kombinerer du begge dele. På EUX har du nemlig mulighed for - på én gang - at få en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til videregående studier.

På EUX Business 1. del får du god undervisning, der både er virkelighedsnær og teoretisk. Det er en uddannelse, der giver dig studiekompetence som en studentereksamen  til at læse videre, så der er skriftlige afleveringer og lektier, men samtidig er det en uddannelse med praktisk afsæt i virkeligheden.

Du skal have fagene: Dansk A, engelsk B, IT B, afsætning B, virksomhedsøkonomi B, matematik C, organisation C, samfundsfag C og to-tre af fagene tysk C, erhvervsret C, innovation C, markedskommunikation C eller psykologi C. Desuden skal du have kompetencer indenfor hele business området, skrive en stor opgave på 2.år og lave afsluttende projekt.

 • Hvis du ønsker en læreplads indenfor kontor (administration, økonomi, lægesekretær, advokatsekretær, bogholder, kontorassistent), så SKAL du have en EUX Business.

 • Hvis du ønsker læreplads indenfor butik, event eller handel, kan du både bruge GF1 EUD Business og GF2 EUD Business samt EUX Business.

 •  Desuden kan du bruge din EUX Business til at læse videre på de videregående uddannelser, på lige fod med alle andre med en studentereksamen.

EUX Business foregår to steder på Djursland:

 • Grenaa (Århusvej 49)
 • Rønde (Skovridervej 3, Kalø)

Kontakt vejleder Jesper Søndergaard for yderligere information.

 

Til dig der germe vil starte på EUX-Business og som er mere end 17½ år gammel

Hvis det er mere end et år siden du forlod grundskolen (9./10.klasse), bliver dit første halve år på EUX lidt anderledes end for de helt unge elever. De unge elever tager GF1 (se teksten om EUX på hjemmesiden), og du skal i stedet følge et forløb i samarbejde med VUC. Det foregår her på Århusvej 19 i Grenaa, og du får fagene dansk, engelsk og samfundsfag.  Forløbet er SU-berettiget og varer knap ½ år.

Forløbet er et samarbejde mellem VUC Djursland og EUX-Business, Viden Djurs. Du bliver officielt indmeldt på VUC Djursland, og underviserne bliver en blanding af undervisere fra EUX-Business og VUC. Men du går i skole her på Århusvej 49, hvor du også skal have resten af din EUX-uddannelse, og du er en del af skolens dagligdag og skolemiljø.  Du skal betale kr. 480,00 til VUC i deltagergebyr samtidig med din tilmelding.
Ud over undervisning i dansk, engelsk og samfundsfag får du også forberedende undervisning i matematik, ligesom du deltager i forskellige merkantile temaer. Det vil være nogle temaer, som passer til din fremtidige uddannelse og karriere inden for Business, enten butik, B2B eller kontor.
Undervisningen vil foregå op til D-niveau, og du går til eksamen på D-niveau. Når du starter på EUX-Business til januar vil der være forskellige temaer og projekter, som giver dig de sidste kompetencer i fagene, således at du kan få en standpunktskarakter på C-niveau i fagene dansk, engelsk og samfundsfag.
 
En typisk uge vil se således ud:
Fag: Lektioner a 50 minutter
Dansk 8 lektioner
Engelsk 6 lektioner
Samfundsfag 5 lektioner
Matematik/regning 4 lektioner
Merkantile Business tematimer
 
4 lektioner
Morgensamling med
alle Business-elever
 
1 lektion
 
Facts om forløbet – kort:
 • Du kan få SU gennem hele forløbet
 • Opstart: tirsdag den 8. august 2017 kl. 9.30
 • Du skal betale deltagerbetaling på kr. 480,00 til VUC Djursland
 • Afslutning: onsdag den 20. december 2017 (eksamen foregår i december)
 • Du får fagene dansk, engelsk, samfundsfag 
 • Du får forberedende undervisning i matematik og i merkantile temaer
 • Du skal påregne, at der er lektier og afleveringer, der skal laves hjemme
 • Du bliver en del af skolemiljøet her på EUX- Business, på Århusvej 49, Grenaa
 • Du er officielt tilmeldt hos VUC Djursland og skal derfor betale for fagene til VUC
 • Du starter ”rigtigt” på EUX-Business GF2 i januar 2018
Flere informationer og tilmelding til forløbet hos studievejleder Jesper Søndergaard på telefon 61610365

 

Vidste du at...

 

Viden Djurs – EUX

EUX Business som fagretning på GF1

Hent produktblad med fagretningen EUX-Business

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen...

kan du altid kontakte vores studievejleder.

Jesper Søndergaard
Tlf. 61 61 03 65
js@videndjurs.dk

Vil du kontaktes?
Hvad kræver din drømmeuddannelse

Find de fag og nivauer du burde tage i gymnasiet for at kunne kommer ind på din drømmeuddannelse

Vejledning
Statens uddannelsesstøtte
Tilmeld dig en uddannelse her

Ønsker du at tilmelde dig en uddannelse. Sådan gør du det