Studie- og ordensregler

 

Menu

Studie- og ordensregler

Et godt studiemiljø er vigtigt på Handelsgymnasium Grenaa

Et godt og inspirerende studiemiljø er en forudsætning for et godt undervisnings-og læringsmiljø. Som studerende på Handelsgymnasium Grenaa går du på et moderne gymnasium med faglige udfordringer, gode traditioner, gode faciliteter og gensidig respekt.En flot kantine "Torvet" er med til at sikre et rart og hyggeligt studiemiljø i dagligdagen og denne danner også rammerne for fredagscafé og fester. 

Formålet med studie- og ordensreglerne på Handelsgymnasium Grenaa er at medvirke til, at du får mest muligt ud af uddannelsen og at bidrage til en god trivsel og arbejdsglæde for både studerende og medarbejdere.

Vidste du at...

Vi tilfører vores studerende en værdifuld kompetenceudvikling igennem formelle og uformelle uddannelses-/læringsaktiviteter.

Vejledning
Statens uddannelsesstøtte
Tilmeld dig en uddannelse her

Ønsker du at tilmelde dig en uddannelse. Sådan gør du det