Studie- og ordensregler

 

Menu

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på EUD/EUX Business

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Fremmøde til og deltagelse i undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Rettidig aflevering af opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og som er egenproduceret.
 • Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltagelse i studieture, ekskursioner mv., også ture med deltagerbetaling
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • Deltagelse i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær.

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og anvende acceptable tiltaleformer og sprogbrug overfor de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den til enhver tid gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Elevplan.dk, hvis du er syg
 • at du passe på de materialer du låner, f.eks. bøger, computere mv.

De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination.

 

 
 
 
 
 
 

Vidste du at...

Vi tilfører vores studerende en værdifuld kompetenceudvikling igennem formelle og uformelle uddannelses-/læringsaktiviteter.

Vejledning
Statens uddannelsesstøtte
Tilmeld dig en uddannelse her

Ønsker du at tilmelde dig en uddannelse. Sådan gør du det