Vejledning om HTX

 

Menu

Vejledning om HTX

Ønsker du mere viden om HTX-uddannelsen?

Studievejlederens opgave er at hjælpe med at løse nogle af de studiemæssige og personlige problemer, som kan opstå under uddannelsesforløbet, således at du kan forsætte i dit studie. Det sker dels ved klassesamtaler og dels ved personlig rådgivning. Til typiske opgaver hører vejledning i studieteknik, hjælp ved afklaring af valg af studieretning og valgfag samt optimere din generelle trivsel.

HTX - Game College
Heidi Lund Nielsen
E-mail: hln@videndjurs.dk
Tlf.: 22 77 64 21

Studievejleder for HTX

Træffetider: Efter aftale

 

 

HTX
Else Marie Meldgaard
E-mail: emm@videndjurs.dk
Tlf.: 20 37 44 16

Studievejleder for lokale HTX

Træffetider: Efter aftale

 
HTX
Brian Runoberg
E-mail: brru@videndjurs.dk 
Tlf.: 30 70 01 89
 
Studievejleder 

Træffetider: Efter aftale
   

Du kan bruge os til: 

  • Vejledning om hvordan du bedst gennemfører din uddannelse

  • Vejledning i forbindelse med valg af studieretning

  • Vejledning i forbindelse med valg af valgfag, herunder adgangskrav til videregående uddannelser

  • Løbende back-up ved faglige, sociale eller psykiske problemer, hvilket betyder, at vi har tæt kontakt til klassens lærerteam

  • Mulighed for at henvise til psykolog

  • Information om PIU-ordningen, dvs. praktikplads i udlandet

  • Formidling af kontakt til andre relevante studievejledere på "Studievalg Århus" og videregående uddannelser ved åbent hus arrangementer og lignende

  • Hjælp i forbindelse med SU-ansøgning

  • Hjælp ved jobsøgning og sparringspartner ved skrivning af jobansøgninger

  • En uformel snak med tavshedspligt

 

Vidste du at...

Vil du vide mere

UU Djursland vejleder unge i Nord- og Syddjurs Kommune

www.uu-djursland.dk

Uddannelsesguiden kan hjælpe dig med at vælge uddannelse

www.ug.dk

Studievalg Østjylland vejleder om alle videregående uddannelser i Danmark

Studievalg Østjylland

evejledning er online vejledning når det passer DIG

www.evejledning.dk

Vejledning
Statens uddannelsesstøtte
Tilmeld dig en uddannelse her

Ønsker du at tilmelde dig en uddannelse. Sådan gør du det