10KCD- en del af Viden Djurs

Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på 10KCD. Vi er én samlet skole, der holder til ved Idrætscenteret i Grenå hvor du bliver en del af et fedt studiemiljø tæt på både gymnasieelever og elever på erhvervsuddannelserne.

Viden Djurs tilbyder også EUD10 på Kalø i Syddjurs. Eleverne som går her vil du også støde på i løbet af året, særligt i forbindelse med sociale aktiviteter og studieture.

OBS! du vil opleve, at hjemmesiden pt desværre ikke er fyldestgørende. Det skyldes, at vi er i gang med at flytte siden over i et nyt system. Skulle der være spørgsmål. er du altid velkommen til at kontakte skoleleder Annette Rosehr Alsner på tlf. 2422 8428.

Hvorfor vælge 10KCD

På 10KCD kan du få hjælp til både faglige og personlige udfordringer, så du får det bedste ud af dit år i 10. klasse.

Du skal vælge 10. klasse, hvis du kan genkende et eller flere af disse udsagn:

FAGLIG UDVIKLING
• Jeg ønsker at få et forspring, inden jeg starter på en gymnasial uddannelse.
• Jeg vil gerne blive bedre til skriftlige opgaver
• Jeg ønsker at forbedre mig i et eller flere fag
• Jeg vil gerne være bedre til at være mere aktiv i timerne

AFKLARING OMKRING VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE
• Jeg ved ikke, hvilken uddannelse, der passer til mig og mine fremtidsdrømme
• Jeg har lyst til at afprøve flere af ungdomsuddannelserne, så jeg ved, hvad de indeholder, og hvordan det er at gå der
• Jeg mangler viden om ungdomsuddannelserne, hvad jeg kan bruge dem til, og hvad de kræver af mig.

PERSONLIG OG SOCIAL UDVIKLING
• Jeg har lyst til at prøve et anderledes skoleår
• Jeg vil gerne være en del af et fedt ungdomsmiljø
• Jeg vil gerne blive bedre til at møde op og få lavet mine lektier til tiden
• Jeg vil være lidt mere sikker på mig selv, og styrke min selvstændighed

FØLG MED I VORES AKTIVITET PÅ FACEBOOK

Følg vores facebook side og på den måde få et indblik i hvad eleverne foretager sig når de er i skole.

Skoleforløbet

Inden du starter til august, skal du vælge mellem to overordnede linjer, X10 eller +10. Begge linjer giver adgang til alle gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser, hvis du opfylder kravene til optagelse.
Målet med en 10 klasse er, at du bliver så afklaret som muligt, inden du vælger uddannelse.

Vi mødes i maj/juni med dig og dine forældre, så vi sammen kan snakke om hvad der virker som den bedste plan for dit kommende 10 klasses forløb, herunder hvilken overordnet linje der virker mest rigtig for dig.

 

X10

X10 er for dig der tænker du ønsker at fortsætte på en af de gymnasiale ungdomsuddannelser, eller måske en EUX hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, og bliver faglært og student samtidig.

De gymnasiale uddannelser er opdelt i følgende 4 hoved indgange:

 • STX/IB
 • HHX
 • HTX
 • HF
 • EUX – ligger under erhvervsuddannelserne.

Målet er, at du bliver så afklaret som muligt, inden du vælger uddannelser. I starten af skoleåret deltager du i særlige introforløb på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser, og EUX hvis det er relevant. Men afklaringen sker også gennem al den øvrige tilgang til fag og undervisningsmetoder, hvor X-10 har fokus på høj faglighed og er gymnasieforberedende i mange af de aktiviteter og valgfag der udbydes. Samtidig arbejder du også med din personlige og sociale uddannelsesparathed.

+10

+10 er for dig, der er i tvivl, om du skal vælge en erhvervsuddannelse (enten EUD eller EUX), eller en gymnasierettet ungdomsuddannelse. Eller for dig der tænker du er afklaret omkring dit valg af uddannelse, men gerne vil bruge et år på at blive mest mulig klar til de krav en ungdomsuddannelse stiller.

Dvs. du skal vælge +10, hvis du har behov for afklaring, opkvalificering eller ved du har nogle faglige og/eller personlige udfordringer som kræver en ekstra opmærksomhed for at du kan blive klar til dit næste valg.
Ligesom på X 10 starter skoleåret med at du deltager i særlige introforløb hvor du bliver introduceret til forskellige ungdomsuddannelser. Det kan enten være inden for de gymnasiale retninger som er beskrevet under X 10, eller et forløb rettet mod de fire hovedområder inden for erhvervsuddannelserne. Vi har over 100 erhvervsuddannelser i Danmark, så det kan være ret svært at overskue, men de er alle delt ind i disse 4 hovedområder som er dem du kommer til at stifte bekendtskab med:

 • Teknologi, byggeri og transport
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Dette forløb svarer til 30 dage, hvor du efter en kort intro til de 4 indgange, får lov til at fordybe dig i det område du synes er mest interessant. Efter jul vil du skulle vælge 2 af nedenstående valgfag.

På +10 vil du have mulighed for en mere praksisnær tilgang til de grundfag der hører til på 10 klasse. Efter du har været gennem introforløbene, vil du – ud over de nævnte valgfagspakker – kunne indgå i praktikker, virksomhedsbesøg mm, som tilsammen giver dig en øget indsigt både i forhold til de forskellige uddannelsesmuligheder og de faglige krav der følger med. Det er nemlig tit meget lettere at mærke om en uddannelsesretning virker rigtig, når man har prøvet det af i virkeligheden.

OBLIGATORISKE FAG PÅ 10KCD

Som elev på 10KCD skal du have 4 obligatoriske fag på 10. klasse-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Faglig fordybelse – her kan du vælge mellem højniveau inden for dansk/matematik/engelsk eller repetition/opkvalificering.

Disse fag svarer til ca. 3 dage om ugen.

Hertil kommer:

 • Introforløbene som afvikles i perioden fra 1 september og frem til november, og som afhængig af hvilken retning du vælger, svarer til 2 dage om ugen i mellem 3 og 6 uger.
 • To valgfag, som hvert fylder 3 klokketimer om ugen i dit skema, og som starter umiddelbart i forlængelse af introforløbene.

Introforløbene til Gymnasier og Erhvervsuddannelser

Afhængig af hvilket forløb du vælger, vil du I perioden fra omkring 1 september og frem til november være ude i introforløb 2 dage om ugen.

Valgfagene

Fortsætterfag:

Tysk/Fransk
Fysik/Kemi

 • Vær opmærksom på, at adgangskravet til nogle ungdomsuddannelser er, at du har haft tysk og/eller fysik-kemi i mindst 3 år.

Valgfag:

Nedenstående overskrifter er vejledende. Vi kan ikke love at udbyde alle, men efter samtalerne med jer i maj/juni finder vi ud af hvilke fag der er størst interesse for, og som derfor kan oprettes.

Du skal som udgangspunkt vælge 2 valgfag om ugen, hver af ca. 3 timers varighed. Du kan godt vælge de samme 2 valgfag gennem hele skoleforløbet, men der vil også være mulighed for at skifte et eller begge valgfag ud med nogle andre efter nytår.

 1. Håndværk og design
  Er du praktisk og kreativ, og kan du lide at gøre dig umage? Har du hænderne skruet godt på, og vil du arbejde med værktøj og forskellige materialer? Kan du lide at beskæftige dig med kreative projekter og design? I håndværk og design skal du have lyst til at arbejde med detaljen, og sætte en ære i at gøre dit arbejde ordentligt.
 1. eSport og gaming
  Vil du blive en bedre gamer, og vil du vide meget mere om spil – Så er eSport og Gaming noget for dig. At være en god gamer kræver andet end litervis af Redbull og chips – det kræver træning af både krop og hjerne. Vi arbejder bl.a. med strategi, mental træning, samarbejde, analyse, kommunikation og livsstil.
 1. Samfund og kultur
  Forudsætningen for at kunne begynde at deltage i demokratiet, er at du tør tage nogle holdninger i din mund og prøver dem af med spørgsmål som:
  ‘Mener jeg i virkeligheden det her?’ ”Hvad definerer mit værdigrundlag, og hvorfor?”
  Det kræver noget at argumentere for, før man kan begynde at argumentere!
  Her tager vi udgangspunkt i jeres individuelle ”livsverdener”, og knytter bånd til aktuelle problemstillinger lokalt, nationalt såvel som internationalt.
 1. Idræt, Krop og Sundhed
  Idræt, Krop og Sundhed er faget, hvor vi går målrettet efter den høje puls. Udover at dyrke en masse idræt kan du også få indsigt i kost, anatomi, fysiologi, sundhed og idrætsteori. Derudover vil du også opleve friluftaktiviteter, som skal være med til at udvikle dig personligt og samtidig sætte fokus på sammenhold og samarbejde gennem teambuilding og teamwork.
 1. Innovation og iværksætteri
  Er du interesseret i handel, markedsføring og reklamer? Her får du styrket dine faglige kompetencer inden for innovativ tænkning og markedsføring af produkter til forskellige målgrupper. Du skal have lyst til at arbejde med teambuilding, ideudvikling, kundepsykologi og økonomisk planlægning.
 1. Science og teknologi
  Her arbejder vi eksperimenterende og udforskende i samspillet mellem mennesker, natur, miljø og teknik. Du bliver i teori og praksis klædt på til de udfordringer, som naturvidenskaben omhandler.
  Du vil indgå i innovative naturvidenskabelige projekter, og skal have lyst til at arbejde projekt- og løsningsorienteret såvel som med programmering og teknologiforståelse

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)

Alle elever i 10. klasse skal lave OSO, som betyder Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Den skal tage afsæt i din uddannelsesplan og dit forventede valg af ungdomsuddannelse.

Særlige tilvalg:

Praktikforløb

Læseundervisning (brug af IT hjælpemidler)

Danskfaglige kurser for 2-sprogede elever?

INTROTUR, STUDIETURE OG ANDRE FAGLIGE OG SOCIALE AKTIVITETER

Skoleåret byder også på kontaktlærertid, vejledning fra UU vejlederne, en kort introtur i september, mulighed for enten skitur eller storbystur plus flere faglige og sociale arrangementer og aktiviteter fordelt ud over året.