Skoleåret på 10KCD

10KCD er en underafdeling på Viden Djurs og placeret ved Grenaa Idrætscenter tæt ved ungdomsuddannelserne i Grenaa.

Sammen med nye kammerater og lærere i nye rammer kan du som ung opleve en skole med et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som kan motivere og inspirere til fortsat uddannelse og gøre overgangen til ungdomsuddannelserne lettere.

Skolen har et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser såvel som det lokale arbejdsmarked – især omkring faglokaler, temaforløb, brobygning og praktikker.

Vores tilgang til jer er, at I alle skal behandles forskelligt for at nå bedst muligt i mål med jeres skoleår. På 10KCD vil du derfor opleve en meget varieret undervisning, hvor vi så vidt muligt tager hensyn til hvordan I hver især lærer bedst. Ud over grundfagene dansk, matematik og engelsk, vil der være fagprojekter, temaforløb, valgfag, brobygning, mulighed for praktikker, studietime, fællesamlinger, studieture og forskellige sociale arrangementer.

Vi prioriterer IT højt, både i undervisningen og i kommunikationen mellem eleverne og lærerne.

På 10KCD har vi ligeledes en kontaktlærer-ordningder for dig som ung betyder, at du er tilknyttet den samme lærer gennem hele skoleåret. Har du behov for ekstra støtte, er der også læsevejleder og mentorer på skolen. Vi har mulighed for at søge det der hedder SPS-støtte til vores elever, hvilket betyder at du som ordblind vil kunne få en ”IT rygsæk” som kan overføres til dit kommende valg af ungdomsuddannelse, og/eller vi kan søge om ekstra timer til mere individuel støtte, hvis du har særlige udfordringer fagligt, socialt eller personligt

Du vil også have mulighed for at få stor indflydelse på din hverdag ved aktivt at deltage i elevråd og fællesmøder.

Det ugentlige obligatoriske timetal er 21 klokketimer fordelt på dansk, engelsk, matematik valgfag, kontakt- og fællestimer. Derudover kan man vælge tysk og fysik/kemi som valgfag. På skolen arbejdes med fleksibelt skema og fleksible hold, så der forekommer variationer fra uge til uge.

Her på hjemmesiden kan du finde en masse information om os, men ellers er du også altid meget velkommen til at kontakte os for mere information på tlf. 24228428.

SOCIALE ARRANGEMENTER – EN VIGTIG DEL AF 10KCD

På 10. KCD er der et stort fokus på det sociale og der vil være nogle seje sociale arrangementer i løbet af året.

Introtur

  • Først på skoleåret vil der være en introtur, hvor vi alle skal lære hinanden at kende og blive rystet lidt sammen. Vi kører sammen i bus ud til et sted, hvor vi laver nogle fede aktiviteter, laver mad sammen, spiller spil og hygger os. Introturen plejer at være med en overnatning og information om præcist, hvor vi skal hen, vil naturligvis sendes ud til elever og forældre i god tid.

Læsecamp

  • Læsecamp er en tilbagevendende tradition på 10. KCD, hvor vi kan få besøg af en forfatter, som kommer og holder et foredrag. Derefter skal eleverne finde plads på skolen og egentlig bare læse en masse. MEN det handler ikke blot om læsning og fordybelse, men også om samvær, chips, cola og masser af grin. Eleverne finder plads i deres soveposer og om aftenen kan der være film, bordtennis, bordfodbold eller hvad vi ellers finder på at lave. Nogle elever er oppe hele natten andre er ikke og det er alt sammen lige godt 🙂

Studietur

  • I uge 5 er det tid til årets studietur. Studieturen er en længere tur med flere overnatninger. Turen vil gå til et sted i enten Danmark eller et andet af de spændende lande som Europa består af. Vi skal opleve en masse fantastiske ting sammen og lære hinanden at kende på en helt ny måde.
  • OBS* grundet coronausikkerheder vil vi i det kommende år 20/21 tage på studietur i Danmark.

Vi beklager, at det grundet systemfejl pt ikke er muligt at tilgå online årskalender for 10KCD. Er du elev på skolen, tilgår du kalenderen ved at logge på Uddata+, hvor du finder og klikker på bjælken “Aktivitetskalender”.