Obligatoriske fag

Dansk

Danskfaget ligner rigtig meget det du tidligere har arbejdet med i folkeskolen. Vi skal have repeteret de forskellige teksttyper og genrer. Vi skal gerne have nogle debatter om de forskellige teksters indhold. Vi skal også i 10. klasse lave en synopsis som skal bruges til den mundtlige prøve. Den skriftlige prøve indeholder tre dele – grammatik, modtagerrettet kommunikation og fri skriftlig fremstilling.

Vi arbejder meget i mindre grupper eller i pararbejde. Der vil også være individuelle opgaver der skal løses.

Engelsk

Engelsk er et helt fantastisk sprog man bare ikke kan komme udenom. Vi arbejder meget med mundtligheden, hvor den store udfordring for mange er at få sagt noget. Vi arbejder; individuelt, i par og mindre grupper. Det er i 10. klasse også en skriftlig prøve, og der skal selvfølgelig skal der arbejdes med det skriftlige udtryk. Både grammatikken og skriftlig fremstilling.

Matematik

Matematik i 10. klasse handler om at eleverne lærer at tage hverdags- og samfundsproblemer og behandle dem matematisk. Til det anvender vi bl.a. en interaktiv formelsamling, Geogebra, Word og Excel. Vores ”bøger” er også online og tilpasses de enkelte klasser/elever, så eleverne kan mødes på deres individuelle niveau.

Emnerne i matematik i 10. klasse er indenfor hovedoverskrifterne algebra, geometri og statistik. Nogle opgaver løses med udgangspunkt i praktiske problemstillinger i samarbejde med ungdomsuddannelserne, mens andre opgaver tager udgangspunkt problemstillinger som eleverne kan møde i deres hverdag.

Der afsluttes med både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve med hjælpemidler, ligner meget den eleverne har haft i 9. klasse, mens den mundtlige prøve er en 2-timers gruppeopgave med individuel karaktergivning.

Linjefag

E-Sport og Gaming

Er du vild med at spille computerspil og vil du gerne blive bedre til dit spil?

På 10KCD handler esport linjen om at have en seriøs tilgang til det at spille computerspil. Om du spiller CS:GO, Fortnite eller LOL er mindre vigtigt – bare så længe du har lyst til at arbejde med at blive bedre til dit spil.

Træning er vejen frem for at blive bedre og hos os kommer vi hele vejen rundt. Vi skal snakke samarbejde, kommunikation, kost og motion og døgnrytme. I forhold til spillet skal vi arbejde med strategi, teknik, taktik og så skal vi selvfølgelig spille en masse.

Træningen foregår både som teoriundervisning, individuelle øvelser og holdtræning. Hvis det er muligt vil vi også prøve at sammensætte hold og deltage i LANs og onlineturneringer.

OBS! Grundet de skærpede sundhedskrav skal du medbringe egen mus, headset og tastatur.

Idræt, krop og sundhed

Vælger du Idræt på 10KCD vil du blive præsenteret for en bred vifte af, hvad idrættens verden kan byde på. Her vil du få sved på panden og et smil på læben. Vi har planlagt en masse spændende forløb, som vi håber, vil udfordre jer og gøre jer klogere både på jer selv og hinanden. Forløb som rummer alt fra de klassiske boldspil som håndbold, fodbold og tennis til mere alternative grene af idrætten f.eks udeliv, dans og leg.

Hos os er medbestemmelse blandt eleverne noget, vi vægter højt. Derfor vil du også få indflydelse på, hvilke aktiviteter, vi skal kaste os ud i.

Derudover vil året også indebære besøg fra superseje gæstelærere, som kan hjælpe os til fordybelse i en bestemt gren af idrætten.

Vi forventer, at du i Idræt kommer med engagement og lyst til at være en del af fællesskabet samt et åbent sind. Og selvfølgelig idrætstøj 🙂

 

Global og Samfund

Vil du udvide din horisont? Er du interesseret i aktuelle emner om Danmark og verden?

Drømmer du om at gøre en forskel for dine medmennesker og dit lokalsamfund? Og kan du lide at arbejde med projekter i grupper eller alene? Så er Global og Samfund noget for dig.

Her får du udfordret dine meninger og holdninger og oplever fremmede kulturer. Du kommer til at researche, diskutere og øve dig i at fremlægge i grupper og individuelt. Ud af huset´ oplevelser er også en mulighed, men der vil altid være fokus på aktuelle emner rundt i verden og i Danmark!

Eksempler kunne være:
• Bæredygtighed
• Overvågning
• Kriminalitet
• Stoffer
• USA
• Ungdomsproblematikker
• Flygtninge
• Hjælpeorganisationer og meget andet

Håndværk & byggeri

Har du lyst og mod på at prøve dig selv af som håndværker?

Du vil typisk arbejde i jern, metal og træ og få viden om sikkerhed, teori og praktisk arbejde, hvor du får mulighed for at øve færdigheder med forskellige materialer, processer og faglig opgavetyper.

Da det praktiske fylder en stor del på dette hold, hvor vi bruger en del tid i værkstedet, skal du have praktisk tøj på og sikkerhedssko er obligatorisk.

Det praktiske arbejde vil foregå på Viden Djurs og vil foregå både i teams og individuelt.

Design og Iværksætteri

Synes du, det er sjovt at tegne og nørkle? Kan du godt lide at få idéer og føre dem ud i livet?

I Design arbejder vi fra idé til virkelighed. Vi prøver forskellige materialer af og bruger vores hænder til at skabe og forme ting. Du får nogle grundlæggende håndværksmæssige redskaber indenfor forskellige materialer, og får lov til at lade kreativiteten vokse. Vi dykker ned i begreber som ”kvalitet” og ”målgrupper” som forudsætning for at de kreative idéer og produkter kan omsættes. Vi tager på ture i naturen og i byen og ser på billeder og kunst.

Temaer vi kommer omkring:
• Lær at tegne portrætter
• Grafisk facilitering
• Strik en hue og sy en taske
• Mal med primærfarver
• Lav RAKU skulpture

 

Hent flyer med Linjefagsbeskrivelser for skoleåret 2021-2022

 

Valgfag – Fortsætterfag

Fysik/kemi

Formålet med undervisningen i Fysik/kemi for 10. kl. er at indføre eleverne i den naturvidenskabelige tænkning. Stille spørgsmål til naturen eller fænomener ved at opstille og afprøve en eller flere hypoteser. Der sigtes mod at elevernes mulighed for at bruge deres praktiske viden i arbejdet med undersøgelser.

I faget fysik/kemi lægger vi derfor stor vægt på at eleverne lærer gennem forsøg og opnår læring ved at have materialerne i hænderne.

Vi skal i løbet af året f.eks.

  • Smage på mad inden man taler om og undersøger makronæringsstoffer i laboratoriet.
  • Bygge maskiner, der kan programmeres.
  • Bygge en kastemaskine til det lodrette kast, så det bliver nemmere at forstå hvordan energi bliver omdannet.
  • Bygge vindmøller/vandmøller, der er optimeret så de kan give så meget energi som muligt.
  • Bygge en højtaler, og forstå hvordan lyd opstår.

Derudover er det målet at eleverne kommer på ekskursioner til virksomheder, museer eller lignende, der kan understøtte de enkelte emner fra årsplanen.

Tysk

Tysk skal I i 10.klasse vælge for at udvikle jeres sprogfærdigheder i tysk. Vi arbejde både med mundtlig og skriftlig tysk.

Den skriftlige del handler om grammatik, lære at formulere enkle sætninger ud fra forskellige oplæg fra virkeligheden. Eksempelvis omhandlende fritid, sport, familie med mere.

I mundtlig tysk arbejder vi med små tekster, film, samtale, musik osv. Oftest arbejdes der i smågrupper eller to og to med de forskellige opgaver. Vi skal selvfølgelig også omkring tysk kultur, Berlin, Berlinmuren, Hamborg med mere.

Og tysk er godt at kunne. Vi mangler i DK unge, der kan tale tysk.

Brobygning

I uge 45 skal I alle ud i 2 brobygningsforløb af henholdsvis 2 og 3 dages varighed. Formålet er at komme ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser.

Her får I indblik i forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kunne pege hen mod. Og ikke mindst, giver det jer mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.

Læsevejledning

I dette skoleår består mine opgaver i, sammen med ledelsen, mine kolleger og bestyrelsen, fortsat at være med til at gennemføre den kommunale handleplan for læsning her på skolen.

Jeg skal i den forbindelse forsøge at holde mig ajour med den seneste læseforskning, og formidle samt bruge denne viden i vort fælles arbejde.

Alle elever (der ikke er testet ordblinde i grundskolen) får testet deres læsehastighed, læseforståelse, ordforråd og stavestandpunkt ved skoleårets start, og får en opfølgende samtale med læsevejlederen, hvor de får resultatet af testene og desuden udarbejdet en individuel elevplan for, hvad de kan arbejde videre med.

Skolen har fokus på læsning i alle fag, og der er tildelt ekstratimer til dansk, matematik og engelsk til alle fordelt hen over året. Årets Læse Camp skal planlægges, et døgn med læsning og “overnatning” på skolen.

Foruden denne indsats der er for alle elever, tilbyder vi elever med eventuelle læse/skrivevanskeligheder individuelt tilrettelagte forløb, hvilket både kan være mht. IT-hjælpemidler, ordblindeundervisning, skriveforløb og træning af udvalgte fokusområder. Disse elever tester jeg normalt yderligere, for at vi kan tilbyde dem lige netop det kursus, forløb, hjælpemidler og prøve hjælp, de har behov for. Der er mulighed for indscannede materialer i alle fag, hvilket gør brugen af hjælpemidler mulig.

Hvis I skulle have yderligere spørgsmål, er I velkommen til at sende en mail på hhcl@videndjurs.dk, så hører I fra mig.

Med venlig hilsen

Hanne Hundebøl Clausen, dansklærer og læsevejleder