Velkommen til et fedt, lærerigt og udfordrende skoleår

Vi er en erhvervsrettet 10. klasse, der er rettet mod dig, som:

  • ikke er afklaret omkring, hvor din ungdomsuddannelse skal starte.
  • vil forbedre dig fagligt
  • vil udvikle dig personligt
  • vil tage del i nye fællesskaber

På EUD10 har vi fokus på den enkelte elevs læring. I samarbejde med eleven, finder vi frem til, hvilken form for indlæring der passer bedst til den enkelte. Derudover tilbyder vi ekstra undervisning i de fag, som eleven har størst udfordringer ved.

Du vil i skoleåret deltage i erhvervsrettede aktiviteter på erhvervsskolerne, hvor vi flytter undervisningen fra klasselokalet ud i det virkelige liv. Vi kobler f.eks. matematik med værkstedet og engelsk med business-uddannelsen.

På EUD10 Kalø fokuserer vi undervisningen på de tre grundfag dansk, matematik og engelsk. Derudover vil du som elev blive tilbudt en række andre valgfag, hvor dine kreative, håndværksmæssige og kropslige kompetencer vil komme i spil.

Det skal ikke alt sammen handle om at sidde inde i et klasselokale. Vi skal på introtur, studietur og har fællesarrangementer i løbet af året.


 

Hent flyer for skoleåret 2021/22

Følg med i vores aktivitet på Facebook

Følg vores Facebook side og på den måde få et indblik i, hvad eleverne foretager sig, når de er i skole