OBLIGATORISKE FAG

Dansk

Danskfaget ligner rigtig meget det du tidligere har arbejdet med i folkeskolen. Vi skal have repeteret de forskellige teksttyper og genrer. Vi skal gerne have nogle debatter om de forskellige teksters indhold. Vi skal også i 10. klasse lave en synopsis som skal bruges til den mundtlige prøve. Den skriftlige prøve indeholder tre dele – grammatik, modtagerrettet kommunikation og fri skriftlig fremstilling.

Vi arbejder meget i mindre grupper eller i pararbejde. Der vil også være individuelle opgaver der skal løses.

Engelsk

Engelsk er et helt fantastisk sprog man bare ikke kan komme udenom. Vi arbejder meget med mundtligheden, hvor den store udfordring for mange er at få sagt noget. Vi arbejder; individuelt, i par og mindre grupper. Det er i 10. klasse også en skriftlig prøve, og der skal selvfølgelig skal der arbejdes med det skriftlige udtryk. Både grammatikken og skriftlig fremstilling. 

Matematik

Matematik i 10. klasse handler om at eleverne lærer at tage hverdags- og samfundsproblemer og behandle dem matematisk. Til det anvender vi bl.a. en interaktiv formelsamling, Geogebra, Word og Excel. Vores ”bøger” er også online og tilpasses de enkelte klasser/elever, så eleverne kan mødes på deres individuelle niveau.

Emnerne i matematik i 10. klasse er indenfor hovedoverskrifterne algebra, geometri og statistik. Nogle opgaver løses med udgangspunkt i praktiske problemstillinger i samarbejde med ungdomsuddannelserne, mens andre opgaver tager udgangspunkt problemstillinger som eleverne kan møde i deres hverdag.

Der afsluttes med både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve med hjælpemidler, ligner meget den eleverne har haft i 9. klasse, mens den mundtlige prøve er en 2-timers gruppeopgave med individuel karaktergivning.

Valgfag

Fysik/kemi (fire lektioner om ugen i et ½ år)

 

 

 

Formålet med undervisningen i Fysik/kemi for 10. kl. er at indføre eleverne i den naturvidenskabelige tænkning. Stille spørgsmål til naturen eller fænomener ved at opstille og afprøve en eller flere hypoteser. Der sigtes mod at elevernes mulighed for at bruge deres praktiske viden i arbejdet med undersøgelser.

I faget fysik/kemi lægger vi derfor stor vægt på at eleverne lærer gennem forsøg og opnår læring ved at have materialerne i hænderne.

Vi skal i løbet af året f.eks.

 • Smage på mad inden man taler om og undersøger makronæringsstoffer i laboratoriet.
 • Bygge maskiner, der kan programmeres.
 • Bygge en kastemaskine til det lodrette kast, så det bliver nemmere at forstå hvordan energi bliver omdannet.
 • Bygge vindmøller/vandmøller, der er optimeret så de kan give så meget energi som muligt.
 • Bygge en højttaler, og forstå hvordan lyd opstår.

Derudover er det målet at eleverne kommer på ekskursioner til virksomheder, museer eller lignende, der kan understøtte de enkelte emner fra årsplanen.

E-Sport (2 lektioner om ugen)

 

 

 

 

E-Sport på EUD10 Kalø omhandler hovedsageligt computerspillet CS:GO. Her vil vi arbejde i teams af fem og fem og spille imod hinanden. Vi kommer derfor både til at spille en masse og snakke teori. Vi vil kigge på de danske Astralis og se, hvordan de spiller og gør tingene.

Mere konkret vil vi øve:

 • Teknik (træne aim, granater osv.)
 • Taktik (træne holdenes samarbejde, lære de forskellige maps, udvikle taktikker)
  • Heri vil vi også øve de forskellige roller i CS:GO (alle skal prøve de forskellige roller – f.eks. ingame leader og support rollerne.

På e-sport vil vi også have fokus på at samarbejde og på at kunne være sammen i e-sport lokalet. CS:GO er meget mere end at skyde headshots og det kræver, at man lærer at samarbejde og kommunikere og det vil vi arbejde på her på E-Sport: CS:GO. OG selvfølgelig skal vi skyde en masse HEADSHOTS! 🙂

Linjefag

Design og Iværksætteri (6 timer om ugen)

 • I design gør vi idé til virkelighed
 • Vi tager på ture i naturen og i byen og ser på kunst og billeder
 • Vi skal fordybe os og være kreative

Idræt, krop og sundhed (6 timer om ugen)

 • Du bliver præsenteret for en bred vifte af hvad idrættens verden kan byde på lige fra de klassiske boldspil til dans, udeliv og leg.
 • Samarbejde, fairplay og engagement er nøgleord i vores idrætsundervisning
 • Vi kommer til at arbejde både praktisk og teoretisk. Den teoretiske del vil rumme tilegnelse af viden om kroppen og hvordan den fungerer

Håndværk & byggeri (6 timer om ugen)

 • Vi arbejder med materialer såsom jern, metal og træ
 • Vi øver praktiske færdigheder samt teoretisk viden

Brobygning

I uge 45 skal I alle ud i 2 brobygningsforløb af henholdsvis 2 og 3 dages varighed. Formålet er at komme ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser.

Her får I indblik i forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kunne pege hen mod. Og ikke mindst, giver det jer mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.