OPDATERING D 21. MAJ 2020

Så fik endnu flere elever endelig lov til at komme i skole igen fra onsdag den 27. maj
Indtil videre har vi kun hørt om beslutningen gennem medierne, og vi afventer derfor en udmelding fra ministeriet om deres forventninger til og eventuelle retningslinjer for den næste fase af genåbningen. Den foreligger formentlig først i næste uge, og derefter er det muligt for de enkelte uddannelsesafdelinger på Viden Djurs at planlægge næste fase i genåbningen i detaljer.

Det fremgår af den politiske aftale, at vi tidligst kan genåbne onsdag d. 27. maj. Det betyder, at I, der stadig arbejder hjemmefra fuld tid, under alle omstændigheder skal fortsætter den virtuelle undervisning både mandag den 25. og tirsdag den 26. maj.

Så snart vi ved mere om, hvorledes skolegangen bliver planlagt fra den 27. maj og frem, så hører I direkte fra os.

Desværre kan I nok ikke alle komme tilbage på skolen på fuld tid. Afhængig af hvilken uddannelse, du går på, kan der være stor forskel på, hvor meget af undervisningen, der kommer til at foregå som tilstedeværelsesundervisning på skolen og hvad der fortsat gennemføres som virtuel undervisning hjemmefra. Det er derfor vigtigt, at du læser informationen, der bliver sendt til dig nøje, så du ved, hvornår du skal møde, i hvilke lokale, du skal møde ind, hvornår der er virtuel undervisning hjemmefra mv.

De elever, der er omfattet af ovenstående vil få direkte besked fra deres Uddannelsesleder/Rektor. Hold derfor ekstra øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv.

Rigtig god Kristi Himmelfartsferie til jer alle og jeres familier. Vi glæder os til at se jer alle igen 🙂

Tast F5 for at opdatere siden.

OPDATERING D 15. MAJ 2020

Fase II af genåbning af erhvervsuddannelser
På mandag den 18. maj starter Fase II af genåbningen af erhvervsskoleområdet. Helt præcist betyder det, at endnu flere af vores elever på Viden Djurs kan få deres daglige gang på skolen. Det berører elever, som hører til en af nedenstående områder:

 • 10KCD i Grenaa og EUD10 på Kalø 10
 • Elever på forberedende grunduddannelse (FGU)
 • Praktisk undervisning for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1, GF2 og GF+), skolepraktik og hovedforløb, herunder certifikatfag og delsvendeprøver.
 • Hovedforløbselever på deres sidste år af erhvervsuddannelsen

Desværre kan I ikke alle komme tilbage på skolen på fuld tid. Afhængig af hvilken uddannelse, du gå på, er der stor forskel på, hvor meget af undervisningen, der skal foregå som tilstedeværelsesundervisning på skolen og hvad der fortsat gennemføres som virtuel undervisning hjemmefra. Det er derfor vigtigt, at du læser informationen, der bliver sendt til dig nøje, så du ved, hvornår du skal møde, i hvilke lokale, du skal møde ind, hvornår der er virtuel undervisning hjemmefra mv.

De elever, der er omfattet af ovenstående vil få direkte besked fra deres uddannelsesleder. Hold derfor ekstra øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv.

Fase I elever, der mødte ind den 20. april 2020
I skal fortsat følge undervisning ift. jeres skema i Uddata+. Det gælder

 • Elever i 3.g på VID Gymnasier
 • Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år sommeren 2020
 • Tekniske eux-elever, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag sommeren 2020
 • Hovedforløbselever på deres sidste år af erhvervsuddannelsen

 

Elever/kursister, der har virtuel undervisning hjemmefra
Alle elever/kursister, der stadig er omfattet af virtuel undervisning hjemmefra skal fortsætte som for nuværende, altså møde ind iht. jeres skema.

Viden Djurs ligner mere og mere en skole med studiemiljø og masser af liv i klasserne
Eleverne og underviserne nyder at være tilbage, selvom de fortsat møder ind til en noget anderledes skoledag med masser af anvisninger og retningslinjer. De nye afstandskrav på 1 meter har dog gjort, at langt flere af vores klasser/hold vil opleve, at de kan undervises i samme lokale/værksted mv. Det gør noget godt for vores studiemiljø 😊.

Sammen efterlever vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så ingen udsættes for unødig smitterisiko og vi håber, at vi forhåbentlig snart kan lukke op for flere elever.

Tast F5 for at opdatere siden.

Opdatering d. 06. Maj 2020

Ved bededagsferiens start på fredag den 8. maj 2020 kender vi ikke nødvendigvis rammerne for hvem og hvad politikerne har beslutter sig for er omfattet af Fase 2 af åbningen af samfundet.

 

Elever/kursister, der har virtuel undervisning hjemmefra

Alle elever/kursister, der stadig er omfattet af virtuel undervisning skal fortsætte som for nuværende, altså møde ind online hjemmefra mandag den  11. maj 2020 iht. jeres skema.

Kommer der inden mandag den 11 maj en opdatering omkring yderligere genåbning efter bededagsferien, vil vi kommunikere dette til de berørte elever/kursister efter den kommende weekend.

Hold derfor godt øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Viden Djurs summer af liv igen

Siden mandag den 20. april 2020 er der på de fleste afdelinger på Viden Djurs stille og roligt kommet liv i undervisningslokalerne, i værkstederne, i landbruget, på kostafdelingerne og på lærerværelserne. Vores afgangselever på både de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne er næsten alle kommet tilbage på skolen for at færdiggøre deres gymnasietid eller gå til svendeprøve. Eleverne og underviserne nyder at være tilbage, selvom de er mødt ind til en noget anderledes skoledag med masser af anvisninger og retningslinjer, som alt samme skal sikre, at vi efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så ingen udsættes for unødig smitterisiko, men også at endnu flere af vores elever, kursister og medarbejdere hen over tid kan få deres gang på skolen igen.

Tast F5 for at opdatere siden.

Viden Djurs ønsker jer alle en god og velfortjent bededagsferie

Opdatering d 17. april 2020
Atter liv på gangene på hele Viden Djurs

Fra på mandag den 20. april kommer der atter liv på gangene på hele Viden Djurs, når en række af skolens elever/kursister igen møder ind på matriklerne i Grenaa, i Rønde og på Kalø. Disse elever er så langt i deres uddannelse, at de skal i gang med forberedelserne til deres afsluttende eksamener. Vi glæder os til at se jer igen og til at vi igen kan undervise jer face to face.

Mandag den 20. april møder følgende elever:

 • 3.g på VID Gymnasier i Grenaa og Rønde
 • Erhvervsuddannelser:
  • Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer i Grenaa og på Kalø
  • Landbrugseleverne på Kalø Økologiske Landbrugsskole, der skal afslutte deres svendprøve/fagprøve denne sommer

Der er sendt besked til de berørte elever ift. mødetidspunkt- og sted.

I løbet af uge 17
Derudover kan vores elever, de skal op til deres svendeprøve eller fagprøve til sommer, også komme tilbage på skolebænken. Disse elever møder ind i løbet af uge 17. Nærmere information er sendt eller sendes direkte til de berørte elever snarest. Det drejer sig om følgende elever:

 • VID Detail:
  • Detailuddannelsen m/s, Hovedforløb
  • Handelsuddannelsen m/s, Hovedforløb
 • VID Medie
  • Digital Media, Hovedforløb
 • Skillz Skolepraktik
  • Detailuddannelsen m/s, Hovedforløb
  • Handelsuddannelsen m/s, Hovedforløb

Viden Djurs er klar
Når elever møder ind mandag den 20. april eller i løbet af uge 17 er undervisere og ledere klar til at tage i mod jer. I vil møde en noget anerledes skole, da vi har fysisk indrettet skolerne i zoner, så vi overholder alle afstandskravene og kravene om så lidt kontakt som muligt mellem eleverne, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Ligeledes er der sørget for, at der er mulighed for ekstra hygiejne (håndvask og sprit 😊) og at der løbet af dagen bliver gjort ekstra rent.

Virtuel undervisning hjemmefra
Alle andre af skolens elever fortsætter online undervisning efter de nuværende retningslinjer foreløbig til og med den 10. maj 2020.

Hold øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Tast F5 for at opdatere siden.

Opdatering d 8. april 2020

Tirsdag den 14. april 2020
Alle elever/kursister, som meldt ud før påske, starter online tirsdag den 14. april 2020 og skal fortsat arbejde hjemmefra og virtuelt. Online undervisning fortsætter efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj 2020. Dette gælder alle skolens elever/kursister undtagen de elever, der er nævnt nedenfor.

OBS: 2H smede og 1H industrioperatører har fået et brev via eBoks med information vedr. deres opstart efter påske.

Mandag den 20. april 2020
De første elever kan begynde på  skolen igen. Det drejer sig om følgende elever:

 • 3.g på VID Gymnasier i Grenaa og Rønde
 • Erhvervsuddannelser:
  • Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer i Grenaa og på Kalø
  • Landbrugs eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Viden Djurs vil i starten af uge 16 melde yderligere ud omkring hvornår og hvordan I skal møde ”fysisk” ind på skolen mandag den 20. april. De elever, der bor på enten skolehjemmet på Kalø Økologiske Landbrugsskole eller på Campus Djursland i Grenaa, vil ligeledes i uge 16 få information om tilbagevenden dertil.

Yderligere information
Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

I kan følge situation løbende på Børne- og undervisningsministeriet hjemmeside (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabner-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase?fbclid=IwAR0N45VgtczQtVGsaNsdZ79XLlOKgWPZWo9UhHZ5rLvo4dFbtXzpQUPYMag)

Viden Djurs ønsker jer alle en fortsat god påskeferie.

Tast F5 for at opdatere siden.

Opdatering d 7. april 2020

Viden Djurs følger tæt myndighedernes tiltag for uddannelsesinstitutioner, som konsekvens af Corona/Covid-19-situationen. Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, har på et pressemøde den 6. april udtalt, at regeringen vil begynde en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund fra den 15. april 2020.

Efterfølgende har Børne- og undervisningsministeriet opdateret deres hjemmeside (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabner-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase?fbclid=IwAR0N45VgtczQtVGsaNsdZ79XLlOKgWPZWo9UhHZ5rLvo4dFbtXzpQUPYMag), således at genåbningen nu tilskriver også at omhandle:

 • Gymnasiale uddannelser: 3.g
 • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Kravene til hvordan dette i praksis skal effektueres er stadigvæk uafklaret, men sikkert er det at alle elever, som meldt ud før påske, starter online tirsdag den 14. april 2020 (OBS: særlige regler gælder for 2H smede og 1H industrioperatører meddelt via eBoks). Viden Djurs vil hurtigst muligt melde yderligere ud omkring. hvordan den gradvise genåbning af skolens adresse i praksis vil skulle ske.

Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi på Viden Djurs forholder os til Coronavirus.

Har du i øvrigt spørgsmål så kontakt skolen på telefon +45 87 58 04 00.

Viden Djurs ønsker jer alle en god påske og en velfortjent ferie.

Tast F5 for at opdatere siden.

Sådan forholder Viden Djurs sig til Coronavirus

FAQ

Her vil vi løbende forsøge at svare på de mest generelle spørgsmål og henvendelser.

Arrangementer

Viden Djurs aflyser eller udsætter alle større arrangementer som svendeprøveafslutninger, personale- og elevfester mm. Indtil videre til og med midten af maj. For at begrænse spredningen af corona opfordrer vi endvidere vores elever til, at de ikke samles i større grupper uden for skolen.

Elever, der er omfattet af Virtuel undervisning

Der vil i videst mulig omfang blive virtuel undervisning eller andre opgaver, som du skal lave, mens Viden Djurs er lukket. Følg med, hvor du plejer at få information fra dine undervisere. Her vil du løbende kunne finde oplysninger om, hvordan din undervisning kommer til at forløbe, men skolen er fysisk nedlukket.

Sygemelding

Hvis du generelt bliver syg under lukningen og er ude af stand til at deltage i den virtuelle undervisning eller lave opgaver, skal du som vanligt melde dig syg i Uddata+, hvor du plejer og som du plejer.

Eksamen

Der arbejdes for at finde en løsning. De berørte elever vil få direkte besked af skolen ift. hvordan deres eksamen/svendeprøve skal forløbe.

Studievejledning

Du kan få fat i Viden Djurs vejledere på deres direkte mail og telefon. Find kontaktoplysninger på skolens hjemmeside www.videndjurs.dk. Her kan du også se, hvilke uddannelsesområder de dækker.

Computerproblemer

Vores It-medarbejdere kan kontaktes for support på mail helpdesk@itcn.dk og de kan også i begrænset omfang hjælpe fra kontoret.

Uddannelseskontrakt

Har du spørgsmål til din uddannelseskontrakt så tag straks kontakt til din uddannelsesleder eller studievejleder. Find kontaktoplysninger på skolens hjemmeside www.videndjurs.dk.

Skolehjem

På vores skolehjem og Campus Djursland vil der være et minimalt beredskab for elever, der af den ene eller anden årsag ikke kan rejse hjem. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde med lederen på stedet.

Fra uge 17 åbnes vores skolehjem for de elever, der er omfattet af genåbningen – information ovenfor.