Sådan forholder Viden Djurs sig til Coronavirus – den 23. marts 2020

FAQ

Her vil vi løbende forsøge at svare på de mest generelle spørgsmål og henvendelser.

Arrangementer

Viden Djurs aflyser eller udsætter alle større arrangementer som svendeprøveafslutninger, personale- og elevfester mm. Indtil videre til og med april. For at begrænse spredningen af corona opfordrer vi endvidere vores elever til, at de ikke samles i større grupper uden for skolen.

Virtuel undervisning i løbet af de 14 dage

Der vil i videst mulig omfang blive virtuel undervisning eller andre opgaver, som du skal lave, mens Viden Djurs er lukket. Følg med, hvor du plejer at få information fra dine undervisere. Her vil du løbende kunne finde oplysninger om, hvordan din undervisning kommer til at forløbe, men skolen er fysisk nedlukket.

Sygemelding

Hvis du generelt bliver syg under lukningen og er ude af stand til at deltage i den virtuelle undervisning eller lave opgaver, skal du som vanligt melde dig syg i Uddata+, hvor du plejer og som du plejer.

Eksamen

I den periode skolen er lukket, er alle eksamener aflyst, og eksaminatorer (og skuemestre) skal ikke møde op. Der arbejdes for at finde en løsning.

Studievejledning

Du kan få fat i Viden Djurs vejledere på deres direkte mail og telefon. Find kontaktoplysninger på skolens hjemmeside www.videndjurs.dk. Her kan du også se, hvilke uddannelsesområder de dækker.

Computerproblemer

Vores It-medarbejdere kan kontaktes for support på mail helpdesk@itcn.dk og de kan også i begrænset omfang hjælpe fra kontoret.

Uddannelseskontrakt

Har du spørgsmål til din uddannelseskontrakt så tag straks kontakt til din uddannelsesleder eller studievejleder. Find kontaktoplysninger på skolens hjemmeside www.videndjurs.dk.

Skolehjem

På vores skolehjem og Campus Djursland vil der være et minimalt beredskab for elever, der af den ene eller anden årsag ikke kan rejse hjem. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde med lederen på stedet.

Levere varer hos Viden Djurs?

Hele Viden Djurs er lukket. Som leverandør kan du derfor ikke komme ind og levere varer her.