INFO OM COVID-19 SMITTEDE uge 23

Kalø Økologiske Landbrugsskole

En elev er testet positiv med COVID-19 på Kalø Økologiske Landbrugsskole med en PCR-test.  Klassen er isoleret hjemme eller på skolehjemmet. Alle er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og skal have en PCR-test på 4. og 6. dagen. De berørte elever er kontaktet direkte, da de alle har tilknytning til vores skolehjem. Klassens undervisere og andre nære kontakter er orienteret.

Øvrige elever og lærere har normal undervisning på Skovridervej 3 i uge 23 jf. deres skema.

Opdateret den 08-06-2021

Tast F5 for opdatering.

VID Medie, Ydesvej Grenaa

En elev er testet positiv med COVID-19 i afdelingen VID Medie, med en PCR-test.  Klassen er isoleret hjemme eller på skolehjemmet, Ydesvej i Grenaa. Alle er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og skal have en PCR-test på 4. og 6. dagen. De berørte elever er kontaktet direkte i løbet af weekenden. Klassens undervisere og andre nære kontakter er orienteret.

Øvrige elever og lærere har normal undervisning på Ydesvej, Grenaa i uge 24 jf. deres skema.

Opdateret den 13-06-2021

Tast F5 for opdatering.

INFO OM COVID-19 SMITTEDE uge 20

VID Gymnasier, Grenaa & Rønde

Uge 20, 2021 – HHX Rønde

Begge klasser på 3. årgang med få undtagelser er påvirket af covid-19 udbrud og er hjemsendt i isolation og test på 4. og 6. dag. Eleverne er kontaktet direkte med information om retningslinjer ift. deres eksamen.

Uge 20, 2021 – HHX Grenaa

En elev i en klasse på 1. årgang er ligeledes bekræftet positiv ved en PCR-test. Klassen er i selvisolation og skal testes på 4. og 6. dag.

 

De berørte klasser er kontaktet direkte via afdelingens kommunikationskanaler. Klassernes undervisere og andre nære kontakter er orienteret.

Opdateret den 20-05-2021

VID Erhvervsuddannelser, Grenaa

Uge 20, 2021, Personvognsmekaniker uddannelsen, Grenaa

En elev er testet positiv med COVID-19 i afdelingen VID Værksted med en PCR-test.  Klassen er nu hjemsendt med henblik på selvisolation og PCR-test på 4. og 6. dagen. De berørte elever er kontaktet direkte via afdelingens kommunikationskanaler. Klassens undervisere og andre nære kontakter er orienteret.

Øvrige elever og lærere har normal undervisning på VID Erhvervsuddannelser, Århusvej 48, Grenaa i uge 20 jf. skema.

Opdateret den 20-05-2021

Uge 20, 2021, EUD/EUX Business, Grenaa

En elev er i dag testet positiv med COVID-19 i afdelingen EUD/EUX Business. Den berørte klasse er kontaktet direkte via afdelingens kommunikationskanaler og e-Boks. Klassens undervisere og andre nære kontakter er orienteret.

Opdateret den 21-05-2021

Uge 20, 2021, EUD/EUX Business & smedeuddannelsen, Grenaa

To elever fra helholdsvis smedeuddannesen og EUD/EUX Business har kontaktet skolen i løbet af pinsen. Begge er konstateret smittet med Covid-19. De to klasser og deres undervisere er dags dato blevet orienteret om gå i isolation og kontakte Styrelse for Patientsikkerhed ift. at blive testet på 4. og 6. dag efter seneste kontakt med de smittede. De berørte klasser er kontaktet direkte via afdelingens kommunikationskanaler og e-Boks.

Opdateret den 23-05-2021

Tast F5 for opdatering

INFO OM COVID-19 SMITTEDE

Uge 18 & 19, 2021 – HHX Rønde

Flere elever på 3. årgang på HHX Rønde er her til aften/i løbet af weekenden testet positive med COVID-19. Da eleverne har deltaget i valgfagsundervisning, er hele 3. årgang i Rønde nu hjemsendt med henblik på selvisolation og PCR-test på 4. og 6. dagen. Først når de er testet negative på begge test, må de afbryde selvisolationen og møde i skole igen. Dvs. at undervisningen på 3. år i Rønde gennemføres virtuelt i uge 19. De berørte lærere og andre nære kontakter er orienteret.

En elev på 1. årgang er bekræftet positiv med PCR-test.  Da eleverne i uge 18 har deltaget i valgfag på tværs af af de to klasser, er begge klasser blevet bedt om at gå i selvisolation med henblik på test på 4. og 6. dagen. De har i forvejen hjemmeuge, og modtager virtuel undervisning i uge 19.

Øvrige elever og lærere har normal undervisning på HHX Rønde i uge 19 jf. skema. Pga. af smittesituationen på skolen er disse klasse ligeledes sendt hjem, og modtager virtuel undervisning. Klasserne er orienteret direkte.

Opdateret den 10-05-2021

 

 

Uge 18 & 19, 2021, HHX/HTX, VID Gymnasier Grenaa

En par ansatte er testet positiv med COVID-19. De berørte klasser kontaktes direkte via Uddata+ eller via e-boks ift. hjemsendelse med henblik på selvisolation og PCR-test på 4. og 6. dagen. Først, når de er testet negative på begge PCR-test, må de afbryde selvisolationen og møde i skole igen. Undervisningen i de berørte klasser i Grenaa gennemføres virtuelt i uge 19. Andre nære kontakter er orienteret.

Øvrige elever og lærere har normal undervisning på VID Gymnasier, Grenaa i uge 19 jf. skema.

Skolen følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere denne side.

Opdateret den 10-05-2021

Uge 19, 2021, EUD/EUX Business, Grenaa

En elev er testet positiv med COVID-19 i afdelingen EUD/EUX Business. Da eleven har deltaget i det uddannelsesspecifikke fag, er 2 klasser nu hjemsendt med henblik på selvisolation og PCR-test på 4. og 6. dagen. De berørte klasser er kontaktet direkte via afdelingens kommunikationskanaler. Klassens undervisere og andre nære kontakter er orienteret.

Øvrige elever og lærere har normal undervisning på VID Erhvervsuddannelser, Århusvej 48, Grenaa i uge 19 jf. skema.

Opdateret den 11-05-2021

Uge 19, 2021, EUD10, Syddjurs

En elev er testet positiv med COVID-19 i afdelingen EUD10 i Syddjurs.

Der er sendt breve i e-Boks til de berørte elever i klassen, deres forældre og klassens undervisere ift. kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, isolation, henvisning til 2 * PCR-test og orientering om virtuel undervisning mandag den 17. maj 2021.

Opdateret torsdag den 13. maj 2021

Skolen følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere denne side.

Tast F5 for opdatering.

VELKOMMEN TILBAGE TIL ENDNU MERE UNDERVISNING PÅ SKOLEN!

Vi er glade for, at der fra den 21. april 2021 bliver endnu mere liv på skolen, når alle elever på VID Erhvervsuddannelser og VID Detail må modtage undervisning på skolen.

Vores 10 klasses elever og afgangseleverne på VID Gymnasier i Grenaa & Rønde må modtage undervisning på skolen 80% af tiden.
Første og anden årgang på VID Gymnasier i Grenaa & Rønde må fortsat møde på skolen 50% af tiden.

De fleste AMU kurser på afvikles med fysisk fremmøde på skolen.

Alle elever på ungdomsuddannelserne og 10KCD/EUD10, samt kursister på VID Detail får besked om fremmøde og regler for testning via Canvas, VID Online, Uddata+ og/eller e-boks.Det vil fremgå af skemabrikken hvornår de enkelte hold tilbydes Covid-19 selvpodning på skolen.

Opdateret 22. april 2021

Information - genåbning efter påskeferien 2021

Fra tirsdag den 6. april må vi igen modtage alle elever/kursister på vores 10. klasser, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser med 50 % fremmøde.

Efter påske kan vi endeligt åbne skolen endnu mere op, så flere kan komme mere i skole. Det bliver dejligt at se jer alle igen og komme ind i en lidt mere normal hverdag. Åbningen bliver med skift mellem fysisk og virtuel undervisning hver anden uge.

Vores elever i skolepraktik må møde fuldtid ind på skolen.

Krav om løbende test (undtagen 10 klasse elever, hvor det er en opfordring)
Alle der møder ind på skolen skal følge de samme testkrav, som blev iværksat i forbindelse med genåbningen medio marts. Det betyder følgende:

 • Når man er på skolen, skal man kunne fremvise et negativt testresultat, der er mindre end 72 timer gammelt beregnet fra prøvetidspunktet.
 • Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde.
 • Elever, der bor på skolehjem skal testes hver uge, også de uger, hvor I følger undervisningen virtuelt.
 • Undtagelser til krav om test kræver en lægeerklæring.
 • En person, der har haft COVID-19 kan ikke vise en negativ test op til 12 uger efter sygdom og er undtaget fra kravet om test i denne periode, hvis man kan dokumentere, at man tidligere er testet positiv.

Mulighed for selvtest på skolen
I løbet af den første uge efter påske vil der blive etableret selvtestning på skolen. Der arbejdes på, at dette set-up er på plads senest mandag d. 12/4. Mere info følger i uge 14. Det er derfor vigtigt jf. ovenfor, at alle tirsdag d. 6. april møder ind med en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel. Du kan blive COVID-19 testet i et af de eksisterende testcentre. Test steder på Djursland kan findes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

I den første uge efter påske er der i Grenaa også mulighed for at blive testet i testcentret i Gymnastiksalen på Grenaa Gymnasium.

 

Alle Elever/kursister får direkte besked om opstarten efter påske og hvilke regler og restriktioner, der gælder.

Rigtig god påskeferie

 

Tast F5 for opdatering.
Opdateret den 26-03-2021

Nu bliver der liv på skolen igen

Fra på mandag må de første elever møde ind

Regeringen har den 9. marts 2021 meldt ud, at skoler og uddannelsesinstitutioner i Østjylland – og dermed også Viden Djurs – må åbne for undervisning af afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser fra den 15. marts. Disse grupper kommer tilbage med 50 pct. fremmøde. Dvs. en uges fremmødeundervisning under forudsætning af test og en uges virtuel undervisning.

De nærmere planer, regler og retningslinjer bliver berørte elever og kursister orienteret om direkte via e-boks eller skolens studieadministrative system på fredag den 12. marts.

Vi beder alle elever/kursister og medarbejdere på Viden Djurs holde øje med vores normale kommunikationsplatforme på Uddata+, E-boks, e-mails mv, hvor skolen løbende orienterer om forholdsregler ved smittemistanke m.m.

Vi opfordrer til, at man finder den generelle viden om corona, smitteårsager mv. på den officielle side om coronasmitte.

Afgangselever skal forstås som følgende for Viden Djurs´ uddannelser:

 • 3. årgang på hhx og htx
 • Erhvervsuddannelseselever, herunder ophold på kostafdeling
  • Elever på grundforløbets 2. del
  • Hovedforløbselever, herunder skolepraktikelever,  der skal slutte inden for de næste 6 måneder.
  • Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantil eux)
 • 10 klasses elever på 10KCD/EUD10
 • Deltagere i AMU-kurser (med undtagelser)

Øvrige elever
Elever der allerede undervises fysisk på skolen efter særlig aftale må fortsat møde ind, men omfattes nu også af de nye testkrav.

For alle øvrige elever gælder, at de kan møde op til udendørs undervisning én gang om ugen. Derudover skal de fortsat deltage i virtuel undervisning hjemmefra.

 

Vi glæder os til at se alle afgangselever og AMU kursister tilbage på skolen.

Tast F5 for opdatering.
Opdateret den 10-03-2021

Fortsat nedlukning af ungdoms- og voksenuddannelserne & 10. klasse på Viden Djurs

Udmeldingerne fra regeringens pressemøderne onsdag den 24. februar bød desværre ikke på en genåbning af ungdoms- og voksenuddannelserne eller 10. klasse på Viden Djurs.

På pressemøderne blev der ligeledes sagt, at der tidligst kommer nye meldinger op mod den 15. marts 2021.

Det betyder konkret, at medmindre andet er aftalt med skolen, så foregår al undervisning fortsat via VID.Online/Canvas og Microsoft Teams, og at du skal følge dit skema i Uddata+, som du plejer, blot virtuelt.

Alle elever/kursister og tilknyttede virksomheder får direkte besked i E-Boks eller via skolens normale kommunikationsplatforme.

Kontakt endelig skolens studievejledere, hvis du har konkrete spørgsmål til dit forløb. Kontaktoplysninger findes her på hjemmesiden eller tag kontakt til skolens reception på 87 58 04 00.

Tast F5 for opdatering.
Opdateret den 26-02-2021

Restriktioner forlænges til og med den 28. februar 2021

Regeringen meldte ud på et pressemøde den 28. januar 2021, at de skærpede tiltag og restriktioner forlænges til og med den 28. februar 2021.

Det betyder konkret, at elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser fortsat vil være hjemsendte, og at de skal fortsætte med  virtuel undervisning.

 

Tast F5 for opdatering.
Opdateret den 29-01-2021

Virtuel undervisning på Viden Djurs forlænges frem til 7. februar 2021

Grundet den seneste udvikling i coronasmitten har regeringen på et pressemøde den 13. januar oplyst, at de nuværende restriktioner forlænges frem til 7. februar 2021.

Det betyder, at undervisningen fortsat kommer til at foregå via VID.Online/Canvas og Microsoft Teams, og at du skal følge dit skema i Uddata+, som du plejer, blot virtuelt.

Nye elever på VID Erhvervsuddannelser med opstart den 15. januar eller den 18 januar 2021.
Alle elever, der skal starte i morgen eller på mandag har modtaget en velkomstbrev i eBoks med en guide/vejledning til hvordan man logger sig på skolens IT-systemer, således at man kan følge undervisningen og møde vores undervisere og nye studiekammerater.

På enkelte uddannelser fremgår det også af brevet, hvordan og hvornår udlevering af computere og materialer foregår.

Har du problemer med at logge på skolens systemer, er du velkommen til at kontakte vores IT-support på mail: helpdesk@itcn.dk eller på tlf. 7250 5330. Bruger du mail, så husk at tilføje navn og kontaktoplysninger.

Udenlandske elever
Som en del af nedlukningen er der også indført skærpede restriktioner for elever fra udlandet. Det betyder, at vores internationale elever skal blive i deres hjemland og modtage virtuel undervisning.

Vores internationale elever er blevet kontaktet og der er lavet individuelle aftaler ift. hjælp til adgang og opkobling til vores IT-systemer, således at også vores internationale elever er klar til virtuel undervisning fra mandag.

Voksen– og videreuddannelse
VID Detail aflyser eller udskyder næsten alle planlagte AMU- og Akademiuddannelser. Kurister og virksomheder får direkte besked både ift. de kurser, der gennemføres virtuelt og de kurser, der aflyses/udskydes.

Afholdelse af fagprøver i afdelingen VID Detail:
Planlagte fagprøver gennemføres virtuelt. Alle berørte elever får direkte besked fra VID Detail.

Skolehjem
Som udgangspunkt er vores skolehjem også lukkede frem til den 7. februar. Der kan dog være forhold, der gør det muligt at bo på vores skolehjem, f.eks. elever, der skal til prøver og eksamener eller elever, som af forskellige årsager ikke kan bo andre steder. Kontakt uddannelseslederen på din uddannelse ift. om du kan bo på skolehjemmet i perioden.

Løbende information fra skolen
I denne tid er det vigtigt, at alle elever/kursister holder øje med vores normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., da vi her løbende og direkte giver besked til jer, hvis situationen ændrer sig.

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 14-01-2021

Pas på jer selv til vi ses. Vi håber, at vi med fælles hjælp kommer igennem denne nedlukning af skolen.

 

STUDIESTART 2021 MED VIRTUEL UNDERVISNING

På pressemøde den 29. december meddelte Regeringen at elever og kursister på ungdomsuddannelser skal være hjemsendt og modtage virtuel undervisning frem til og med den 17. januar 2021.

Det betyder, at undervisningen kommer til at foregå via VID.Online/Canvas og Microsoft Teams, og at du skal følge dit skema i Uddata+, som du plejer, blot virtuelt. Der kan være undtagelser, se under afholdelse af prøve og eksamener:

Alle elever får besked via eBoks og Uddata+/Canvas

 • VID Detail
 • VID Gymnasier
 • 10KCD – EUD10
 • Kalø Økologiske Landbrugsskole, Kalø
 • VID Medie, Grenaa
 • VID Skillz, Grenaa
 • EUD-EUX Business, Grenaa & Kalø
 • VID Værksted, Grenaa

Første dag med fysisk tilstedeværelsesundervisning bliver den 18. januar 2021.

Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, e-Boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

 

 

 

Afholdelse af prøve og eksamener:
Alle prøver i grundfag er aflyst fra den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021. Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

Skal du til en af nedenstående prøver og eksamener vil du få direkte besked om du skal møde fysisk op og udarbejde eksamensprodukt og til eksamen, om eksamen udskydes, gennemføres med ændret tilrettelæggelse eller aflyses.

 • Grundforløbsprøver
 • Prøver i certifikatfag
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver/fagprøver.

Voksen– og videreuddannelse
VID Detail aflyser eller udskyder alle planlagte AMU- og Akademiuddannelser. Kurister og virksomheder får direkte besked.

Skolehjem
Som udgangspunkt er vores skolehjem lukkede. Der kan dog være forhold, der gør det muligt at bo på vores skolehjem, f.eks. udenlandske elever og elever, der skal til prøver og eksamener. Kontakt uddannelseslederen på din uddannelse ift. om du kan bo på skolehjemmet i perioden.

Campus Djursland
Campus Djursland er åbent fra 4. januar 2021. Har du spørgsmål kan Vibeke Lægaard kontaktes.

Opdateret den 30. december 2020.
Tast F5 for opdatering.

Studiestart januar 2021

Studiestart på VID Detail, 10KCD/EUD10, VID Erhvervsuddannelser og VID Gymnasier januar 2021

Viden Djurs har mulighed for at tilrettelægge en glidende overgang til fremmødeundervisning frem til den 10 januar 2021 (ift. Corona retningslinjer). Det betyder, at vores uddannelsesafdelinger kan beslutte om eleverne skal møde ind på skolen den 4. januar til fysisk tilstedeværelsesundervisning eller om eleverne skal have virtuel undervisning i uge 1 eller en kombination deraf.

Se hvordan du skal starte efter juleferien.

Virtuel undervisning i uge 1, 2021. Første dag på skolen er den 11. januar 2021.
VID Gymnasier gennemfører virtuel undervisning i hele uge 1, 2021 for alle årgange. Alle elever får besked via E-boks i dag.

10KCD – EUD10 gennemfører virtuel undervisning i hele uge 1, 2021. Alle elever får direkte besked.


Fysisk fremmøde den 4. januar 2021.
VID Detail starter mandag den 4. januar med fysisk tilstedeværelsesundervisning for deres hovedforløbselever som planlagt.

EUD afdelingerne under VID Erhvervsuddannelser starter den 4. januar 2021 på skolen som planlagt.
Alle elever får i dag besked via Uddata+, at de skal være opmærksomme på, at der kan komme vigtige beskeder hen over julen, så de skal holde øje med de normale informationskanaler.

 • Kalø Økologiske Landbrugsskole, Kalø
 • VID Medie, Grenaa
 • VID Skillz, Grenaa
 • EUD-EUX Business, Grenaa & Kalø
 • VID Værksted, Grenaa

 

 

Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

 

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 18-12-2020

Undervisning med fysisk fremmøde på Viden Djurs lukkes midlertidigt

Covid-19 smittetrykket i Danmark er stigende og derfor anbefaler Sundhedsmyndighederne at vi på Ungdoms- og voksenuddannelser stopper undervisning med fysisk tilstedeværelse fra den 11 december 2020 til og med den 3. januar 2021.

Frem til juleferien overgår alle til virtuel undervisning.

Eventuelle prøver og eksaminer gennemføres som planlagt på skolen.

Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 10-12-2020

Undervisning fredag den 11. december 2020 frem til kl. 16:00

Virtuel undervisning – Følgende uddannelser/afdelinger overgår til virtuel undervisning fra fredag den 11. december 2020 kl. 8:00.

 • VID Gymnasier – HTX Grenaa
 • VID Gymnasier – HHX Grenaa
 • HHX Rønde
 • VID Detail

Tilstedeværelsesundervisning på skolen fredag den 11. december 2020
VID Erhvervsuddannelser og 10KCD-EUD10 har normal undervisning fredag den 11. december 2020 på skolen, medmindre eleverne har fået direkte besked via skolens kommunikationskanaler fra uddannelsens leder om start på virtuel undervisning.

 • Kalø Økologiske Landbrugsskole, Kalø
 • VID Medie, Grenaa
 • VID Skillz, Grenaa
 • 10KCD, Grenaa
 • EUD10, Kalø
 • EUD-EUX Business, Grenaa
 • EUD-EUX Business, Kalø
 • VID Værksted, Grenaa

Undervisning på Viden Djurs – opdatering 8. december 2020

Information til Elever/kursister og ansatte bosiddende i en af de berørte 38 kommuner i Danmark

Elever/kursister og ansatte bosiddende i en af de berørte kommuner, må gerne rejse til en skole uden for de nedlukkede områder. Det betyder, at bor du f.eks. i Århus og går i skole på Viden Djurs i Grenaa eller Rønde må du gerne komme i skole og på arbejde.

 

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 08-12-2020

INFO OM COVID-19-SMITTEDE

I uge 50

 • En elev på VID Gymnasier, N. P. Josiassens Vej  er konstateret smittet med COVID-19.
  Vi har været i tæt dialog med den smittede, og sammen har vi identificeret og orienteret dennes nære kontakter på uddannelsesstedet/ arbejdspladsen og Campus Djursland. De personer som har været i nærkontakt med den smittede, er nu blevet isoleret.

  De øvrige elever og medarbejdere, der har været i den berørte klasse er opfordret til at tage en screeningtest. Disse ikke nære kontakter må gerne kommer i skole og på arbejde, selv om de er anbefalet at tage en test.

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 08-12-2020

Smittetilfælde af Coronavirus på Viden Djurs den 04. december 2020

Der er desværre konstateret et smittetilfælde af Coronavirus på Viden Djurs.

Vi har været i tæt dialog med den smittede, og sammen har vi identificeret og orienteret deres nære kontakter på uddannelsesstedet/ arbejdspladsen.

De personer som har været i nærkontakt med den smittede, er nu blevet isoleret.

De øvrige elever og medarbejdere, der har været i den berørte klasse er opfordret til at tage en screeningtest. Disse ikke nære kontakter må gerne kommer i skole og på arbejde, selv om de er anbefalet at tage en test.

Selvom der er taget straks action og at alle Sundhedsstyrelsens forholdsregler er fulgt, opfordrer vi jer til at være opmærksomme på symptomer på sygdom. Der er ingen grund til yderligere forholdsregler, ud over at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag.

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 04-12-2020

Vedrørende restriktioner i Nordjylland

Viden Djurs har, efter statsministeriets pressemøde torsdag den 5. november, taget direkte kontakt til de elever, der skal starte deres skoleophold fra på mandag den 9. november og som bliver påvirket af restriktionerne gældende for følgende kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. Disse elever vil skulle følge undervisningen virtuelt. Det drejer sig om elever tilknyttet afdelingen VID Detail.

Er du elev på Viden Djurs og bor på vores skolehjem på Kalø Økologiske Landbrugsskole eller på skolehjemmet Campus Djursland i Grenaa og er du fra et af de berørte områder kan du ikke rejse hjem på weekend og komme retur til skolehjemmene uden at du efterfølgende skal i karantæne og testes negativ. Denne restriktion gælder frem til den 3. december 2020. Er du i tvivl eller påvirket af situationen så tag direkte kontakt til forstander Nikolaj Malte Houkjær eller skolehjemsleder Vibeke Lægaard ift. råd og vejledning.

Viden Djurs følger situationen tæt. Hold derfor ekstra øje med skolens normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv.

Tast F5 for opdatering.

De fleste restriktioner lempes i Nordjylland

Jævnfør pressenmeddelelse den 19.november 2020 fra sundheds- og ældre ministeriet lempes de fleste lokale restriktioner i de syv nordjyske kommuner.

Det betyder, at det igen er muligt at rejse til/fra disse kommuner fra og med den 20. november 2020. Elever på vores skolehjem og Campus Djursland kan dermed igen tage hjem på weekend.

Elever på VID Detail får direkte besked i forhold til skoleophold i uge 48.

Opdateret den 19-11-2020

KRAV OM MUNDBIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

Vær opmærksom på, at det fra torsdag den 29. oktober 2020 frem til 2. januar 2021 er krav om at bruge mundbind, når du går til og fra undervisning på en ungdomsuddannelse. Konkret betyder det, at du skal bære mundbind, når du opholder dig i kantinen, på gange, øvrige fællesarealer el.lign.

Der skal ikke bæres mundbind, når du sidder i klasselokalet eller arbejder i laboratorier, værksteder mv. Du skal dog beholde mundbind på, hvis du i undervisningen bevæger dig rundt i lokalet, laboratoriet og værkstedet.

Du må selv anskaffe mundbind. Vælger du at bruge et stofmundbind skal du følge retningslinjerne for opbevaring og vask.  Har du ikke økonomi til at købe mundbind kan du kontakte kommunen, hvor du har bopæl, så vil de vurdere, om du er berettiget til hjælp.

Går du på 10KCD eller EUD10 på Viden Djurs skal du ikke bære mundbind på skolen. Hvis retningslinjerne ændre sig får du besked af skolelederen.

Opdateret den 26. oktober 2020

Tryk F5 for opdatering af siden.

Brobygning på Viden Djurs

Fra og med på onsdag den 28. oktober aflyses den planlagte brobygning på VID Gymnasier og VID Erhvervsuddannelser.

Ændringen gælder både brobygningskurser for elever i 9. og 10. klasse samt de tilsvarende introduktionskurser i 8. klasse.

Den planlagte brobygning gennemføres tirsdag den 27. oktober for de elever, der er på et brobygningsforløb på skolen med mindre eleven og dennes forældre er blevet kontaktet direkte af egen grundskole.

Børne- og Undervisningsministeriet vil senere melde ud hvordan der kan gennemføres alternative brobygningsforløb, herunder virtuelle forløb eller forløb på elevernes egen skole, så eleverne alligevel får et godt indtryk af de mange valgmuligheder på vores ungdomsuddannelser.

Smittetilfælde af Coronavirus på Viden Djurs - opdatering d. 11. oktober

Der er desværre konstateret et smittetilfælde af Coronavirus på Viden Djurs.

Vi har været i tæt dialog med den smittede, og sammen har vi identificeret og orienteret nære kontakter på uddannelsesstedet/ arbejdspladsen.

De personer som har været i nærkontakt med den smittede, er nu blevet isoleret.

Selvom der er taget straks aktion og at alle Sundhedsstyrelsens forholdsregler er fulgt, opfordrer vi jer til at være opmærksomme på symptomer på sygdom. Der er ingen grund til yderligere forholdsregler, ud over at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag.

Klassen, der er omfattet af ovenstående vil få direkte besked fra deres Uddannelsesleder via E-boks.

Viden Djurs ønsker jer alle en fortsat god efterårsferie.

Tast F5 for at opdatere siden.

Coronavirus: Information til elever/kursister

Nedenfor kan du downloade skolens forholdsregler med information om, hvordan du f.eks. skal færdes på skolen, og hvordan du sygemelder dig. Forholdsreglerne gælder for hele Viden Djurs, så vi alle er med til at forebygge smittespredning af COVID-19.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte din underviser eller lederen på din uddannelse.

Forholdsregler ift. at medvirke til forebyggelse af smitte med COVID-19 på Viden Djurs

Se også Børne- og undervisningsministerens appel om håndtering af COVID-19 som ung i denne video.

OPDATERING D 7. AUGUST 2020

Velkommen til skoleåret 2020/21
Viden Djurs er klar til skoleåret 20/21. Al undervisning gennemføres igen på skolen. Du vil dog møde ind til en skole med en række forholdsregler, der tilsammen skal sikre, at alle kan være trygge ved at møde ind til undervisning og vi undgår at blive smitte med Covid-19 virus.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til skoleåret 20/21.

Tilføjelse til opdatering – lørdag den 8. august
Viden Djurs har i dag lørdag været i kontakt med Børne- og Undervisningsministeriets Corona hotline ift. Corona udviklingen i Århus. Udmeldingen derfra er, at elever og medarbejder på Viden Djurs stadig kan møde ind fysisk på skolen mandag den 10. august som planlagt til skolestart. Dette gælder også medarbejdere og elever, der kommer fra Aarhus.

Viden Djurs følger udviklingen løbende.

Vi ses på skolen mandag 🙂

 

 

 

 

 

 

 

OPDATERING D 15. JUNI 2020

Viden Djurs fejrer huebegivenheder, svendeprøver og dimissioner
Så er det blevet juni og dermed den sidste måned i dette skoleår. Det betyder, at vi inden længe skal dimittere vores kommende faglærte og studenter.

Det er altid nogle festlig dage, som vi ser frem mod på hele Viden Djurs. Dage, hvor vi sammen med elevernes pårørende kan fejre elevernes lærerige,

hårde og sjove år og ikke mindst deres eksamen og afslutning på en ungdomsuddannelse.

Vi kan dog ikke undgå, at hue-begivenheden, dimissionen og svendeprøveafslutningen bliver lidt anderledes i år grundet Covid-19 situationen.

Alle arrangementer bliver afholdt klassevis/holdvis med mulighed for, at de nærmeste pårørende og/eller oplæringsansvarlige kan deltage.

Tidspunkt for arrangementet, hvor mange og hvem, der kan deltage, varighed på arrangementet mv. kommunikeres direkte til de dimitterende elever og værger, hvis eleven under 18 år.

Hold derfor ekstra øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv.

Selvom de sidste måneder har været en meget anderledes skole, og at vi har måtte lave helt om på den sidste del af elevernes undervisning, eksamensafholdelse og

hvordan de dimitterende elever bliver fejret, så glæder vi os virkelig til at skulle sætte et uforglemmeligt punktum for de unges afsluttende eksamen.

Tast F5 for at opdatere siden.

OPDATERING D 21. MAJ 2020

Så fik endnu flere elever endelig lov til at komme i skole igen fra onsdag den 27. maj
Indtil videre har vi kun hørt om beslutningen gennem medierne, og vi afventer derfor en udmelding fra ministeriet om deres forventninger til og eventuelle retningslinjer for den næste fase af genåbningen. Den foreligger formentlig først i næste uge, og derefter er det muligt for de enkelte uddannelsesafdelinger på Viden Djurs at planlægge næste fase i genåbningen i detaljer.

Det fremgår af den politiske aftale, at vi tidligst kan genåbne onsdag d. 27. maj. Det betyder, at I, der stadig arbejder hjemmefra fuld tid, under alle omstændigheder skal fortsætter den virtuelle undervisning både mandag den 25. og tirsdag den 26. maj.

Så snart vi ved mere om, hvorledes skolegangen bliver planlagt fra den 27. maj og frem, så hører I direkte fra os.

Desværre kan I nok ikke alle komme tilbage på skolen på fuld tid. Afhængig af hvilken uddannelse, du går på, kan der være stor forskel på, hvor meget af undervisningen, der kommer til at foregå som tilstedeværelsesundervisning på skolen og hvad der fortsat gennemføres som virtuel undervisning hjemmefra. Det er derfor vigtigt, at du læser informationen, der bliver sendt til dig nøje, så du ved, hvornår du skal møde, i hvilke lokale, du skal møde ind, hvornår der er virtuel undervisning hjemmefra mv.

De elever, der er omfattet af ovenstående vil få direkte besked fra deres Uddannelsesleder/Rektor. Hold derfor ekstra øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv.

Rigtig god Kristi Himmelfartsferie til jer alle og jeres familier. Vi glæder os til at se jer alle igen 🙂

Tast F5 for at opdatere siden.

OPDATERING D 15. MAJ 2020

Fase II af genåbning af erhvervsuddannelser
På mandag den 18. maj starter Fase II af genåbningen af erhvervsskoleområdet. Helt præcist betyder det, at endnu flere af vores elever på Viden Djurs kan få deres daglige gang på skolen. Det berører elever, som hører til en af nedenstående områder:

 • 10KCD i Grenaa og EUD10 på Kalø 10
 • Elever på forberedende grunduddannelse (FGU)
 • Praktisk undervisning for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1, GF2 og GF+), skolepraktik og hovedforløb, herunder certifikatfag og delsvendeprøver.
 • Hovedforløbselever på deres sidste år af erhvervsuddannelsen

Desværre kan I ikke alle komme tilbage på skolen på fuld tid. Afhængig af hvilken uddannelse, du gå på, er der stor forskel på, hvor meget af undervisningen, der skal foregå som tilstedeværelsesundervisning på skolen og hvad der fortsat gennemføres som virtuel undervisning hjemmefra. Det er derfor vigtigt, at du læser informationen, der bliver sendt til dig nøje, så du ved, hvornår du skal møde, i hvilke lokale, du skal møde ind, hvornår der er virtuel undervisning hjemmefra mv.

De elever, der er omfattet af ovenstående vil få direkte besked fra deres uddannelsesleder. Hold derfor ekstra øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv.

Fase I elever, der mødte ind den 20. april 2020
I skal fortsat følge undervisning ift. jeres skema i Uddata+. Det gælder

 • Elever i 3.g på VID Gymnasier
 • Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år sommeren 2020
 • Tekniske eux-elever, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag sommeren 2020
 • Hovedforløbselever på deres sidste år af erhvervsuddannelsen

 

Elever/kursister, der har virtuel undervisning hjemmefra
Alle elever/kursister, der stadig er omfattet af virtuel undervisning hjemmefra skal fortsætte som for nuværende, altså møde ind iht. jeres skema.

Viden Djurs ligner mere og mere en skole med studiemiljø og masser af liv i klasserne
Eleverne og underviserne nyder at være tilbage, selvom de fortsat møder ind til en noget anderledes skoledag med masser af anvisninger og retningslinjer. De nye afstandskrav på 1 meter har dog gjort, at langt flere af vores klasser/hold vil opleve, at de kan undervises i samme lokale/værksted mv. Det gør noget godt for vores studiemiljø 😊.

Sammen efterlever vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så ingen udsættes for unødig smitterisiko og vi håber, at vi forhåbentlig snart kan lukke op for flere elever.

Tast F5 for at opdatere siden.

Opdatering d. 06. Maj 2020

Ved bededagsferiens start på fredag den 8. maj 2020 kender vi ikke nødvendigvis rammerne for hvem og hvad politikerne har beslutter sig for er omfattet af Fase 2 af åbningen af samfundet.

 

Elever/kursister, der har virtuel undervisning hjemmefra

Alle elever/kursister, der stadig er omfattet af virtuel undervisning skal fortsætte som for nuværende, altså møde ind online hjemmefra mandag den  11. maj 2020 iht. jeres skema.

Kommer der inden mandag den 11 maj en opdatering omkring yderligere genåbning efter bededagsferien, vil vi kommunikere dette til de berørte elever/kursister efter den kommende weekend.

Hold derfor godt øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Viden Djurs summer af liv igen

Siden mandag den 20. april 2020 er der på de fleste afdelinger på Viden Djurs stille og roligt kommet liv i undervisningslokalerne, i værkstederne, i landbruget, på kostafdelingerne og på lærerværelserne. Vores afgangselever på både de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne er næsten alle kommet tilbage på skolen for at færdiggøre deres gymnasietid eller gå til svendeprøve. Eleverne og underviserne nyder at være tilbage, selvom de er mødt ind til en noget anderledes skoledag med masser af anvisninger og retningslinjer, som alt samme skal sikre, at vi efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så ingen udsættes for unødig smitterisiko, men også at endnu flere af vores elever, kursister og medarbejdere hen over tid kan få deres gang på skolen igen.

Tast F5 for at opdatere siden.

Viden Djurs ønsker jer alle en god og velfortjent bededagsferie

Opdatering d 17. april 2020
Atter liv på gangene på hele Viden Djurs

Fra på mandag den 20. april kommer der atter liv på gangene på hele Viden Djurs, når en række af skolens elever/kursister igen møder ind på matriklerne i Grenaa, i Rønde og på Kalø. Disse elever er så langt i deres uddannelse, at de skal i gang med forberedelserne til deres afsluttende eksamener. Vi glæder os til at se jer igen og til at vi igen kan undervise jer face to face.

Mandag den 20. april møder følgende elever:

 • 3.g på VID Gymnasier i Grenaa og Rønde
 • Erhvervsuddannelser:
  • Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer i Grenaa og på Kalø
  • Landbrugseleverne på Kalø Økologiske Landbrugsskole, der skal afslutte deres svendprøve/fagprøve denne sommer

Der er sendt besked til de berørte elever ift. mødetidspunkt- og sted.

I løbet af uge 17
Derudover kan vores elever, de skal op til deres svendeprøve eller fagprøve til sommer, også komme tilbage på skolebænken. Disse elever møder ind i løbet af uge 17. Nærmere information er sendt eller sendes direkte til de berørte elever snarest. Det drejer sig om følgende elever:

 • VID Detail:
  • Detailuddannelsen m/s, Hovedforløb
  • Handelsuddannelsen m/s, Hovedforløb
 • VID Medie
  • Digital Media, Hovedforløb
 • Skillz Skolepraktik
  • Detailuddannelsen m/s, Hovedforløb
  • Handelsuddannelsen m/s, Hovedforløb

Viden Djurs er klar
Når elever møder ind mandag den 20. april eller i løbet af uge 17 er undervisere og ledere klar til at tage i mod jer. I vil møde en noget anerledes skole, da vi har fysisk indrettet skolerne i zoner, så vi overholder alle afstandskravene og kravene om så lidt kontakt som muligt mellem eleverne, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Ligeledes er der sørget for, at der er mulighed for ekstra hygiejne (håndvask og sprit 😊) og at der løbet af dagen bliver gjort ekstra rent.

Virtuel undervisning hjemmefra
Alle andre af skolens elever fortsætter online undervisning efter de nuværende retningslinjer foreløbig til og med den 10. maj 2020.

Hold øje med de normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Tast F5 for at opdatere siden.

INFO OM COVID-19 SMITTEDE

I uge 50

 • Sidst på eftermiddagen fredag den 11. december er der konstateret 2 nye tilfælde af Coronasmitte på VID Gymnasier i Grenaa. Det drejer sig om 2 af de nære kontakter, der blev identificeret og isoleret i tirsdags og efterfølgende testet.

  Vi har været i tæt dialog med de smittede, og sammen har vi identificeret og orienteret disses kontakter på uddannelsesstedet og Campus Djursland. De personer som har været i nærkontakt med de smittede, er nu blevet isoleret.

Tast F5 for opdatering.

Opdateret den 11-12-2020

Opdatering d 8. april 2020

Tirsdag den 14. april 2020
Alle elever/kursister, som meldt ud før påske, starter online tirsdag den 14. april 2020 og skal fortsat arbejde hjemmefra og virtuelt. Online undervisning fortsætter efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj 2020. Dette gælder alle skolens elever/kursister undtagen de elever, der er nævnt nedenfor.

OBS: 2H smede og 1H industrioperatører har fået et brev via eBoks med information vedr. deres opstart efter påske.

Mandag den 20. april 2020
De første elever kan begynde på  skolen igen. Det drejer sig om følgende elever:

 • 3.g på VID Gymnasier i Grenaa og Rønde
 • Erhvervsuddannelser:
  • Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer i Grenaa og på Kalø
  • Landbrugs eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Viden Djurs vil i starten af uge 16 melde yderligere ud omkring hvornår og hvordan I skal møde ”fysisk” ind på skolen mandag den 20. april. De elever, der bor på enten skolehjemmet på Kalø Økologiske Landbrugsskole eller på Campus Djursland i Grenaa, vil ligeledes i uge 16 få information om tilbagevenden dertil.

Yderligere information
Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

I kan følge situation løbende på Børne- og undervisningsministeriet hjemmeside (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabner-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase?fbclid=IwAR0N45VgtczQtVGsaNsdZ79XLlOKgWPZWo9UhHZ5rLvo4dFbtXzpQUPYMag)

Viden Djurs ønsker jer alle en fortsat god påskeferie.

Tast F5 for at opdatere siden.

Opdatering d 7. april 2020

Viden Djurs følger tæt myndighedernes tiltag for uddannelsesinstitutioner, som konsekvens af Corona/Covid-19-situationen. Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, har på et pressemøde den 6. april udtalt, at regeringen vil begynde en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund fra den 15. april 2020.

Efterfølgende har Børne- og undervisningsministeriet opdateret deres hjemmeside (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-saadan-aabner-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner-i-foerste-fase?fbclid=IwAR0N45VgtczQtVGsaNsdZ79XLlOKgWPZWo9UhHZ5rLvo4dFbtXzpQUPYMag), således at genåbningen nu tilskriver også at omhandle:

 • Gymnasiale uddannelser: 3.g
 • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
 • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Kravene til hvordan dette i praksis skal effektueres er stadigvæk uafklaret, men sikkert er det at alle elever, som meldt ud før påske, starter online tirsdag den 14. april 2020 (OBS: særlige regler gælder for 2H smede og 1H industrioperatører meddelt via eBoks). Viden Djurs vil hurtigst muligt melde yderligere ud omkring. hvordan den gradvise genåbning af skolens adresse i praksis vil skulle ske.

Alle elever/kursister skal holde øje med deres normale kommunikationsplatforme på VID.Online, Canvas, Uddata+, e-mails, E-boks mv., hvor vi løbende og direkte vil give besked til jer.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi på Viden Djurs forholder os til Coronavirus.

Har du i øvrigt spørgsmål så kontakt skolen på telefon +45 87 58 04 00.

Viden Djurs ønsker jer alle en god påske og en velfortjent ferie.

Tast F5 for at opdatere siden.

Sådan forholder Viden Djurs sig til Coronavirus

Studievejledning

Skolens studievejledere og mentorer kan træffes på skolen. Find kontaktoplysninger på skolens hjemmeside www.videndjurs.dk. Her kan du også se, hvilke uddannelsesområder de dækker.

Uddannelseskontrakt

Har du spørgsmål til din uddannelseskontrakt så tag straks kontakt til din uddannelsesleder/rektor eller studievejleder. Find kontaktoplysninger her på hjemmesiden www.videndjurs.dk.