Hvad er Open Learning

Med Open Learning kan du få opdateret dine færdigheder og sammensætte din uddannelse så den passer til dine egne behov og ønsker.

Undervisningen tilrettelægges så den foregår i dit tempo, hvor du har mulighed for at disponere og tilrettelægge din egen tid. Undervisningen foregår uafhængigt af hold, hvilket giver dig fleksibilitet og mulighed for at kombinere kursusforløbet med erhvervsarbejde. Du arbejder på egen hånd med materialer inden for det specifikke kursus – uafhængigt af andre kursister.
Ved kursusstart får du udleveret selvinstruerende materiale, som består af tekst, opgaver og øvelsesfiler, som du selvstændigt arbejder med. Der vil selvfølgelig være mindst én underviser til stede hele tiden, som hjælper og vejleder dig, hvis du har behov for det. Derudover vil der mulighed for sparring med andre kursister, såfremt der er flere der læser samme fag som dig.
 

Vælg frit blandt mange forskellige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Du kan frit vælge mellem en række forskellige fag inden for nedenstående områder:

  • Administration
  • IT
Du vælger altså selv det eller de fag som lige netop DU har brug for, og du bestemmer selv hvornår du ønsker at tage modulerne. Det er dermed kursisten selv, der tilrettelægger sin undervisning.
Fagene kan tages hver dag på:
VID Efteruddannelse, Århusvej 49 i Grenaa.
(mandag-fredag 8.00-15.24).

Kompetenceafklaring

Nr. FagDagePris1Pris2
40080Individuel kompetencevurdering i AMU0-5gratis2638,75,- 
40131Vurdering af besale færdigheder0,4gratis374,53,-

Grundlæggende it-færdigheder

Nr. FagDagePris1Pris2
47216Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem3,0564,-1.768,70,-
45565Brug af PC på arbejdspladsen3,0564,-1.768,70,-
44371Jobrelateret brug af styresystemer på pc2,0376,-1.255,80,-

 

Effektiv tekstbehandling i virksomheden

Nr. FagDagePris1Pris2
40752Anvendelse af etb til administrative opgaver1,0126,-711,75,-
40755Effektiv anvendelse af tekstbehandling1,0126,-711,75,-
40775Dynamsike beregninger og diagrammer i etb1,0188,-711,75,-
40776Samarbejde om dokumenter1,0188,-742,90,-
44350Standardisering af virksomhedens dokumenter1,0188,-742,90,-
44354Fletning af dokumenter til masseproduktion1,0188,-742,90,-
47212Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram1,0188,-742,90,-
47214Håndtering og strukturering af længere tekster1,0188,-711,75,-
47215Opstilling og layout i tekst2,0376,-1.255,80,-
47217Indskrivning og formatering af mindre tekster2,0376,-1.193,50,-

 

Effektiv anvendelse af regneark i virksomheden

Nr. FagDagePris1Pris2
40748Anvendelse af store datamængder i regneark1,0188,-711,75,-
40750Præsentationer af tal i regneark1,0188,-711,75,-
40754Anvendelse af pivot-tabeller1,0188,-711,75,-
41371Anvendelse af regneark til statistik1,0188,-711,75,-
44346Design og automatisering2,0376,-1.255,80,- 
47218Anvendelse af regneark til enkle beregninger2,0376,-1.193,50,- 

 

Arbejde med databaser

Nr. FagDagePrisPris2
44337Oprettelse af database til jobbrug2,0376,-1.255,80,-
44340Oprette brugerflader og udskrifter i database2,0376,-1.255,80,-
49327Anvendelse af database i jobbet2,0376,-1.255,80,-

 

Internetsøgning, email og kalendersystem

Nr. FagDagePris1Pris2
46489Informationssøgning på internettet til jobbrug1,0188,-742,90,-
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystem1,0188,-711,75,-
47293E-mail til jobbrug2,0376,-1.255,80,-

 

Effektivisering og samarbejde

Nr. FagDagePris1Pris2
40022Effektive, individuelle brugerflader1,0188,-742,90,-
40804Elektronisk korrektur med PDF1,0188,-711,75,-
45563Håndtering af data i virksomheden it-systemer 2,0376,-1.255,80,-
46490Anvendelse af elektroniske samarbejdsrum på job 1,0126,-711,75,-

Billeder, præsentationer og DeskTop Publishing

Nr. FagDagePris1Pris2
44361DeskTop Publishing i virksomheden3,0564,-1.768,70,-
45859Billedredigering i medarbejdernes jobfunktion2,0376,-1.255,80,-
45910Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion2,0376,-1.255,80,-
44373Anvendelse af præsentationsprogrammer2,0252,-1.255,80,-

 

Længerevarende kurser

Nr. FagDagePris1Pris2
40327Administrativ it-superbruger 15,02.820,-7.456,25,-

 

Online markedsføring

Nr. FagDagePris1Pris2
40995Nye kunder via viral markedføring2,0252,-1.193,50,-
45953E-markedsføring2,0252,-1.193,50,-

 

Obligatorisk deltagerbetaling for AMU-målgruppen (til og med faglært niveau)
2 Fuld betaling for deltagere udenfor AMU-målgruppen (videregående uddannede, f.eks. pædagog, ingeniør)