Voksen faglært

Er du fyldt 25 år kan du tage en erhvervsuddannelse, som et særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Et typisk uddannelsesforløb for voksne over 25 år består af et grundforløb, der varer fra 0 og op til 20 uger, og et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse.

Adgangskrav
For at starte skal du opfylde adgangskravene:

  • være 25 år eller derover
  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning
  • have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit
Du kan tage/starte en erhvervsuddannelse som voksen over 25 på følgende hovedområder
  • Kontor, Handel og Forretningsservice
  • Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

I menuen kan du læse om de uddannelser du kan tage på Viden Djurs.

Står du overfor at miste dagpengeretten, kan du opnå Statens Uddannelsesstøtte til din uddannelse – læs mere her.