EUX Business

EUX Business – student og faglært på én gang
Med et EUX-forløb skal du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen – med EUX kombinerer du begge dele. På EUX har du nemlig mulighed for – på én gang – at få en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til videregående studier.

På EUX Business får du god undervisning, der både er virkelighedsnær og teoretisk. Det er en uddannelse, der giver dig studiekompetence som en studentereksamen  til at læse videre, så der er skriftlige afleveringer og lektier, men samtidig er det en uddannelse med praktisk afsæt i virkeligheden.

Kom i lære eller videre efter EUX Business

 • Hvis du ønsker en læreplads indenfor kontor (administration, økonomi, lægesekretær, advokatsekretær, bogholder, kontorassistent), så SKAL du have en EUX Business.
 • Hvis du ønsker læreplads indenfor butik, event eller handel, kan du både bruge GF1 EUD Business og GF2 EUD Business samt EUX Business.
 • Desuden kan du bruge din EUX Business til at læse videre på de videregående uddannelser, på lige fod med alle andre med en studentereksamen.

EUX Business kan du tage to steder på Djursland

 • Grenaa (Århusvej 49)
 • Rønde (Skovridervej 3, Kalø)

Fag på EUX Business:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • IT B
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Samfundsfag C

Samt to til tre af fagene tysk C, erhvervsret C, innovation C, markedskommunikation C eller psykologi C.

Desuden skal du have kompetencer indenfor hele business området, skrive en stor opgave på 2.år og lave afsluttende projekt.

Vidste du....

EUX Business er den eneste direkte vej til en elevplads inden for alle kontoruddannelser.

Undervisningsplan

Læs mere om læringsaktiviteter, læringselementer, bedømmelseskriterier, eksamensreglement mv. for uddannelsen i Elevplanen som du finder lige her