Studievejledning VID mad

Uddannelses- og erhvervsvejlederen er ansat til at hjælpe dig godt ind på uddannelsen, besvare evt. spørgsmål undervejs og også vejlede om livet efter uddannelsen.

Langt de fleste elever som starter her på skolen har talt med en vejleder først.

Studievejledning ved:

Camilla Matthiesen-Juhl
E-mail: camj@videndjurs.dk
Tlf.: 20 12 00 94

Træffetider: Efter aftale

Du kan bruge mig til

  • vejledning om hvordan du bedst gennemfører din uddannelse
  • løbende back-up ved faglige, sociale eller psykiske problemer, hvilket betyder at jeg har tæt kontakt til klassens lærerteam
  • mulighed for at henvise til psykolog
  • information om PIU-ordningen, dvs praktikplads i udlandet
  • formidling af kontakt til andre relavante studievejledere på “Studievalg Århus” og videregående uddannelser ved åbent hus arrangementer og lignende
  • hjælp i forbindelse med SU-ansøgning
  • hjælp ved jobsøgning og sparingspartner ved skrivning af jobansøgninger
  • en uformel snak med tavshedspligt

Lære- og praktikpladskonsulent

For at gennemføre din uddannelse er det nødvendigt at finde en lære- eller praktikplads (veksel uddannelse mellem skole og praktikforløb).

På nogle uddannelser er det slet ikke noget problem at finde en plads – her står virksomhederne i kø for at uddanne elever. I andre brancher står det desværre ikke så godt til. Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men uddannelseskonsulenten hjælper dig og virksomheden med alt det praktiske.

Konsulenten opsøger også nye virksomheder, der kunne tænke sig at være med til at uddanne næste generation af håndværkere.

Kontakt vores lære- og praktikpladskonsulent, hvis du vil høre mere om hvordan du får fat i en praktikplads.

Karsten Hougaard Rasmussen
E-mail: khra@videndjurs.dk
Tlf.: 29 70 06 17

Træffetider: Efter aftale