Mekanik

Hos Viden Djurs udbyder vi erhvervsuddannelser indenfor mekanik fx. uddannelserne til personvognmekaniker, lastvognsmekaniker eller entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen. Det er fag-grene som alle kræver håndværksmæssig erfaring og faglig viden indenfor vedligeholdelse og reparation af mekanik.

Selvom længden og indholdet på de forskellige mekanik-uddannelser varierer, er vekslingen imellem undervisning på skolen og praktikforløb et fællestræk. Derfor er det centralt, at du som elev på én af Viden Djurs’ erhvervsuddannelser, indgår en samarbejdsaftale med et praktiksted forholdsvist hurtigt efter studiestart.  Ønsker du hjælp og rådgivning i den forbindelse, er du altid velkommen til at kontakte din Uddannelses- og Erhvervsvejleder.

Venskaber for livet
Hos Viden Djurs gør vi noget ud af studiemiljøet og sammenholdet. Der arrangeres løbende hyggelige og festlige arrangementer, som skaber venskab og sammenhold – både på de individuelle hold, men også på tværs af uddannelserne. Det gode studiemiljø hjælper dig igennem uddannelsen og skaber glæde og venskaber for livet.

 

Start dit grundforløb i Grenaa
Når det kommer til mekanik-uddannelserne tilbyder Viden Djurs professionelle grundforløb, som både forbereder dig til dine praktikforløb, samt til dit valgte hovedforløb. Selve hovedforløbet indenfor mekanik skal du imidlertid tage på en anden skole. Hos Viden Djurs sikrer vi dig et aktuelt og gennemarbejdet grundforløb, samt den tid og vejledning du behøver, for at kunne vælge det rette hovedforløb.

Fagligt stærke uddannelser
Hos Viden Djurs har vi en stor stab af dygtige og passionerede undervisere, som evner at flette teori og praksis sammen på et højt fagligt niveau. Herved sikres du som elev et stærkt fagligt fundament og en fremtid med mange muligheder. Underviserne følger udviklingen i branchen og videreudvikler løbende undervisningen, så du altid sikres en tidssvarende og fremtidssikret uddannelse.

Få hjælp og rådgivning
Ønsker du hjælp og rådgivning i forhold til uddannelsesvalg eller praktik, er du altid velkommen til at kontakte Uddannelses- og Erhvervsvejleder Camilla Matthiesen-Juhl på telefon 20 12 00 94 eller mail camj@videndjurs.dk

Se også...

Vores dygtige studievejledere står altid klar til at rådgive dig i dit studievalg. Derudover har vi løbende Åbenhus arrangementer og brobygningsforløb, hvor du har mulighed for at se skolen fra tætteste hold.

En uddannelse,
som passer dig

På vores Mekanik kan du vælge 3 forskellige uddannelser.

Vi har dygtige underviser der giver dig de bedste forudsætninger for at dygtiggøre dig og komme i job efter endt uddannelse.

Find den uddannelse der passer dig bedst. Kontakt vores dygtige studievejledere for mere information om uddannelserne her på VID Mekanik.

Uddannelser

Se hvilke uddannelser vi på VID Mekanik kan tilbyde dig. Har du spørgsmål kontakt vores studievejledere.