Studievejledning VID Mekanik

Uddannelses- og erhvervsvejlederen er ansat til at hjælpe dig godt ind på uddannelsen, besvare evt. spørgsmål undervejs og også vejlede om livet efter uddannelsen. Langt de fleste elever som starter her på skolen har talt med en vejleder først.

Studievejleder

Camilla Matthiesen-Juhl
E-mail: camj@videndjurs.dk
Tlf.: 20 12 00 94

Træffetider: Efter aftale

Du kan bruge studievejlederen til

  • vejledning om hvordan du bedst gennemfører din uddannelse
  • løbende back-up ved faglige, sociale eller psykiske problemer, hvilket betyder at jeg har tæt kontakt til klassens lærerteam
  • mulighed for at henvise til psykolog
  • information om PIU-ordningen, dvs praktikplads i udlandet
  • formidling af kontakt til andre relavante studievejledere på “Studievalg Århus” og videregående uddannelser ved åbent hus arrangementer og lignende
  • hjælp i forbindelse med SU-ansøgning
  • hjælp ved jobsøgning og sparingspartner ved skrivning af jobansøgninger
  • en uformel snak med tavshedspligt