Grundforløb 2 Metal (GF 2)

Grundforløb 2 (GF2) for dig, der er under 25
Hvis du er under 25 år, og du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du begynde din erhvervsuddannelse med 20 uger på GF2. Inden du begynder på GF2, skal du vælge din erhvervsuddannelse, og undervisningen bliver målrettet den uddannelse, du har valgt.

Adgangskrav for optag

  • Have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • Være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse.

Hvornår kan du starte

Vi starter GF2-forløb i både januar og august (der er dog ingen januar-optag til GF2 på Industrioperatør-uddannelsen).

EUV for voksne over 25 år
Et typisk uddannelsesforløb for voksne over 25 år består af et grundforløb, der varer fra 0 og op til 20 uger, og et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse. Hovedforløbet veksler mellem praktik, der samlet højst kan vare 2 år, og skoleophold.

Inden du starter, skal du kontakte en studievejleder og have vurderet dine kompetencer.

Adgangskrav
For at starte skal du opfylde adgangskravene

  • Være 25 år eller derover.
  • Have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit.