Klejnsmed

En Klejnsmed elsker at arbejde med metaller
Hos Viden Djurs udbydes erhvervsuddannelsen Klejnsmed. Et spændende håndværk med masser af fremadrettede muligheder indenfor moderne produktion og fremstilling.

Arbejdet med metal
På Klejnsmeduddannelse har du mulighed for at specialisere dig indenfor flere forskellige områder – ofte påvirket af din praktikplads. På grundforløbet lærer du at svejse, bukke, klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller. Igennem arbejdet med svejsning, og andre bearbejdningsmetoder, lærer du også at samle forskellige dele. Monterering og demonterering af færdige elementer er nemlig en del af pensum. Du lærer kort fortalt håndværksmæssige teknikker, som giver dig det rette faglige fundament, inden din praktikperiode starter.

Teknik, økonomi og lovgivning
Udover træningen af de håndværksmæssige kompetencer, lærer du også at tage højde for tekniske og økonomiske krav. Det inkluderer også de standarder og love, der gælder inden for faget. Beregninger af dimensioner, styrke og materialeforbrug er også med på skemaet.

Slutteligt vil brugen af CNC-udstyr og CAD/CAM også blive vægtet på uddannelsen, da det har en stigende betydning i branchen. Derfor undervises du også i programmering og kvalitetskontrol, så dine jobmuligheder sikres fremadrettet. Klejnsmed uddannelsen er krævende både håndværksmæssig, teknisk og teoretisk – men helt klart en fremtidsinvestering der lønner sig.

En fremtid med muligheder
Med en uddannelse kom Klejnsmed i bagagen, har du masser af jobmæssige muligheder fremadrettet. Alt fra specialiseret metalarbejde på supertankere til kunstnerisk forarbejdning af gitre til altaner eller porte. Uddannelsen åbner også op for en masse muligheder rent geografisk. Du kan arbejde i Danmark, eller rejse udenlands og fx. arbejde offshore – både under og efter færdiggørelsen af din uddannelse. De fleste stillinger er vellønnede, men kræver til gengæld fysisk styrke. Derfor er det vigtigt, at du løbende styrker din krop fysisk.

Der er generelt rigtig gode jobmuligheder indenfor faget. Alt efter speciale, kan du både komme til at arbejde i smedeværksteder, større virksomheder, fjernvarme- og kraftværker eller på bore-platforme – Et alternativ er naturligvis også at åbne egen virksomhed.

Ønsker du i stedet at læse videre, er Maskinmesterskolen en oplagt mulighed. Det kræver blot at du består nogle ekstra fag på C-niveau – dem kan du også tage hos Viden Djurs. Vi har sørget for alt, så du kan gå en lys fremtid i møde.

Studiemiljøet
Studiemiljøet er præget af sammenhold og venskaber på tværs af uddannelserne. Eleverne mødes efter skole til åbent værksted om torsdagen, og til de mange festlige og hyggelige arrangementer på skolen. Derudover arrangeres der årligt en Innovationsuge i uge 46, hvor eleverne kan samarbejde på tværs og sammen realisere ideer og banebrydende projekter. Studiemiljøet er generelt sundt og imødekommende, så du som elev sikres en god studietid.

Uddannelsens opbygning
Kleinsmed uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Du kan tage både grundforløb og hovedforløb hos Viden Djurs i Grenaa. Varigheden afhænger af længden på dit grundforløb, samt hvilket speciale du vælger.

Du kan vælge imellem følgende uddannelser:

Smed-bearbejdning
Uddannelses trinnet smed bearbejdning varer kun 2 år, hvoraf 32 uger er knyttet til skole. Her lærer du at arbejde med computerstyrede maskiner, lave tegninger og diagrammer, samt hvordan du vedligeholder en maskinpark.

Kleinsmed

Kleinsmeduddannelsen varer op til 4 år, hvoraf 55 uger er undervisning på skolen. Du lærer at bearbejde metalplader til fx. brandtrapper, stiger, låse, porte og pengeskabe, men også at udvikle af kunstneriske genstande som kirkespir, vejrhaner og gitre. Derudover undervises du i fremstilling af enkelte metaldele efter tegning, samt hvordan du betjener computerstyrede maskiner.

Praktikplads

Få praktikaftalen i hus
Når du starter på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt at få en god praktikaftale i hus.

Du kan evt. starte med at besøge databasen www.praktikpladsen.dk. Her findes et bredt udvalg af godkendte praktikpladser.

Ønsker du hjælp eller rådgivning, er du velkommen til at kontakte Uddannelses- og Erhvervsvejleder Camilla Matthiesen-Juhl.

Praktisk information
På Klejnsmed-uddannelsen optager vi hold to gange årligt – både i starten af august og januar. 7

I nogle tilfælde vil der være mulighed for løbende optagelse – såfremt det har interesse, skal du kontakte Uddannelses- og Erhvervsvejleder Camilla Matthiesen-Juhl på telefonnummer 20 12 00 94 eller via mail på camj@videndjurs.dk. Har du andre uddannelsesrelaterede spørgsmål, kan du også få råd og vejledning hos uddannelses- og erhvervsvejlederen.

Læs mere om uddannelsen i faktaarket her …

Tag på en digital rundtur af Grenaa Erhvervsskole.

På Klejnsmed bruges det meste af tiden i Smede værkstedet på Grenå Erhvervsskole. Nu kan du besøge værkstedet og resten af Grenå Erhvervsskole hjemme fra sofaen. Her kan du se klasseværelser, værksteder m.v. og danne dig et indtryk af skolen. Rundvisningen er fyldt med videoer og links som kan fortælle dig mere om lige det område der interessere dig.

🔵 Blue Circle EmojiBlå ikoner er information om de forskellige studieretninger.

🔴 Red Circle Emoji — Dictionary of Emoji, Copy & PasteRøde ikoner er information om skolen og de forskellige lokaler.

Se også...

Find dine svar her på hjemmesiden eller spørg vores studievejledere der altid sidder klar til at vejlede dig i den rigtige retning.

Undervisningplan

Læs mere om læringsaktiviteter, læringselementer, bedømmelseskriterier, eksamensreglement mv. for uddannelsen i Elevplanen som du finder lige her