GF+ 10 ugers forberedende forløb

10 ugers forberedende forløb til GF2, hvor du bliver afklaret på hvilken fagretning, der for dig, er den rigtige inden for håndværksfagene.

Fagretninger:

  • GF+ teknologi: hvor du vil blive præsenteret for forskellige håndværksfag som murer, smed, industritekniker, elektriker, tømrer, smed og industrioperatør
  • GF+ gastronomi: med særligt fokus på madlavning, bagværk, service/gæstepleje, råvarekendskab og økologi

Indhold:

Du vil i form af projektundervisning blive præsenteret for undervisning i arbejdspladskultur, arbejdsplanlægning og samarbejde, metodelære og faglig kommunikation, hvor grundfag som samfundsfag, regning og dansk implementeres.

Adgangskrav:

For at opfylde adgangskravene, skal du:

  • have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning og været væk fra folkeskolen i mindst to år
  • have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller ved de afsluttende prøver i 10. klasse eller ved en tilsvarende prøve
  • have bestået en optagelsesprøve på en erhvervsskole
  • hvis du opfulder et af de ovenstående adgangskrav, skal du have en samtale med en studievejleder på erhvervsskolen

Økonomi:

Forløbet et SU berettiget.

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Camilla Matthiesen-Juhl , camj@videndjurs.dk / 20 12 00 94 eller læs mere på www.ug.dk

Tilmelding:

Skal ske via optagelse.dk


SPS: Der er mulighed for specialpædagogisk støtte i form af IT-rygsæk, mentortimer eller andet, der sammen med studievejlederen på skolen tilrettelægges. Dette kan kun søges, hvis der er dokumentation på faglige, fysiske eller psykiske udfordringer.