Uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal

  • rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker
  • virke for samarbejde imellem skole og det lokale erhvervslivs ønsker og behov
  • rådgive skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.

LUU og skolen drøfter løbende:

  • Skolens udbud af uddannelser
  • Kvalitetssikring og-udvikling
  • Praktiksamarbejdet
  • Uddannelsesbehov – lokalt og regionalt
  • Fagprøver
  • Skolepraktik

Det lokale Uddannelsesudvalg for Digital Media er repræsenteret af:

Jørgen Max Jørgensen, Medieskolerne, Viborg
John Bo Martens, Medieskolerne Viborg
Vagn Jæger, HK
Palle Herskind, Aarhus Tech
Steen Nielsen, Dansk Metal
Alex Townley Porsborg, Viden Djurs
Henrik Lindhardt, Viden Djurs

Følg med i udvalgets arbejde – læs det sidste referat:

Referat 2018, 1. halvår
Referat 2018, 2. halvår

Referat 2016
Referat 2014