Brobygning for 10 klasser

Går du i 10. klasse, skal du på en uges obligatorisk brobygning. Det kan være et 2 dages, et 3 dages og et 5 dages forløb i uge 45 – 47, som foregår på VID Erhvervsuddannelser i Grenaa eller på Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde; afhængig af hvad du vælger. Målet er at du bliver klar til at vælge ungdomsuddannelse.

 

Brobygningsforløb på VID Medie
Teknologi, Byggeri og Transport / Teknologi (Medie) og 3D College

 • I ugen på VID Medie vil du opleve det unikke Campusmiljø.
 • Du vil lære om hjemmeside udvikling og 3D animering og visualisering.
 • Du vil lave billedredigering, animationer og logoer i Photoshop.
 • Du vil bliveintroduceret til hvordan man koder.
 • Du får viden om uddannelserne Web-Integrator og Digital Media
 • Vælger du brobygning på 3D College vil du primært arbejde med 3D modellering.

 

Brobygningsforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole
Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser / Dyr, planter og natur

 • At du får et realistisk billede af, hvordan det er at være elev på en landbrugsskole.
 • At du oplever det faglige i klasser, værksteder og i stalden med udvalgte emner og temaer, der skal give dig ny viden om dansk landbrug og økologi.
 • At du bliver du kastet ud i praktiske opgaver med dyr, traktor og i værksted.
 • At du får kendskab uddannelsen til landmand, herunder vores EUX-uddannelse, samt andre uddannelser inden for hovedområdet.

 

Brobygning på EUD & EUX Business
Kontor, Handel og Forretningsservice / EUX Merkantil, Grenaa og Kalø

 • At du får kendskab til de to forskellige uddannelser inden for denne indgang, nemlig EUD-Business (faglært) og EUX-Business (Student og faglært på én gang)
 • At du hører mere om fagene, projekterne, metoderne og skolemiljøet på EUD/EUX Business
 • At du hører om praktikplads-garantien inden for EUD Business. Du kan få en læreplads som salgsassistent i en butik, som sælger, indkøber eller planlægger i en B2B virksomhed, som eventkoordinator eller som kontorassistent, bogholder, økonomiassistent, lægesekretær, advokatsekretær.
 • At du hører om mulighederne for at læse en videregående uddannelse efter EUX-Business. Vælger du at læse videre kan du blive til lige, hvad du vil.

Brobygningsforløb på VID MAD
Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser / Mad til mennesker

 • At du gennem produktion, forarbejdning og tilberedning, opnår at kunne se sammenhængen mellem teori og praksis
 • At du får kendskab til fagene, arbejdsmetoderne og skolemiljøet på indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Du vil få et særligt fokus på valg af råvarer, og oplever udviklingen fra de ”opgravede gulerødder” til den færdige buffet.
 • At du får dig en realistisk fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev på en erhvervsuddannelse
 • At du bliver mere parat til at vælge den ungdomsuddannelse, der er det rigtige for dig!

 

Brobygningsforløb på VID Metal, Mekanik og Strøm
Teknologi, Byggeri og Transport

 • At du præsenteres for vores forskellige værksteder, og få et godt indblik i, hvad man arbejder med som smed, elektriker, mekaniker og industrioperatør.
 • At du får kendskab til vores fag, vores arbejdsmetoder og skolemiljøet
 • At du får dig en realistisk fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev på en erhvervsuddannelse

 

Uanset hvilket af de 5 forløb du vælger vil du komme til at:

 • opleve det sociale studiemiljø
 • opleve typiske sider af den faglige undervisning
 • danne dine egne indtryk af indhold og krav
 • se og møde studerende, som går på vores uddannelser
 • få kendskab til muligheder for senere uddannelse og arbejde

Tilmelding
Du skal sammen med din folkeskolelærer tilmelde dig på  Brobygning.net

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Camilla Matthiesen-Juhl, Studievejleder, på mobil 20 12 00 94 eller mail camj@videndjurs.dk

Kom i Brobygning

Kom i brobygning på VID Erhvervsuddannelser. Læs meget mere om dine muligheder lige her.