Obligatorisk brobygning

I 9. klasse kan du komme på brobygningsforløb i uge 43 og 44; et tilbud til dig, som endnu ikke er helt sikker på, hvilken ungdomsuddannelse, du vil vælge efter 9. klasse.

I løbet af brobygningen vil du få et dybere indblik i hverdagen og hvilke muligheder, der er på en erhvervsskole. Du er typisk på brobygning i 2-5 dage, og afhængig af forløb foregår det på VID Erhvervsuddannelser i Grenaa eller på Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Målet er, at du bliver parat til at vælge den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for dig.

 

Brobygningsforløb på VID MAD
Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser / Mad til mennesker

En uge med et temaprojekt – “Fra jord til bord”, hvor der både vil blive smagsprøver på teoretisk viden og praktisk udførelse – og ikke mindst glæden ved at indtage de færdige produkter. Du vil opleve:

 •  at du gennem produktion, forarbejdning og tilberedning, opnår at kunne se sammenhængen mellem teori og praksis
 •  at du får kendskab til fagene, arbejdsmetoderne og skolemiljøet inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 •  at du vil få et særligt fokus på valg af råvarer, og opleve udviklingen fra de ”opgravede gulerødder” til den færdige buffet.
 • at du får dig en realistisk fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev på en erhvervsuddannelse
 • at du bliver mere parat til at vælge den ungdomsuddannelse, der er det rigtige for dig!

 

Brobygningsforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole
Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser / Dyr, planter og natur

I denne uge vil du opleve livet på landets eneste økologiske landbrugsskole, hvor du vil

 • få et realistisk billede af, hvordan det er at være elev på en landbrugsskole.
 • opleve det faglige i klasser, værksteder og i stalden med udvalgte emner og temaer, der skal give dig ny viden om dansk landbrug og økologi.
 • blive kastet ud i praktiske opgaver med dyr, traktor og i værksted.
 • få kendskab uddannelsen til landmand, herunder vores EUX-uddannelse, samt andre uddannelser inden for hovedområdet.

 

Brobygningsforløb på VID Medie
Teknologi, Byggeri og Transport / Teknologi (Medie) og 3D College

 •  I ugen på VID Medie vil du opleve det unikke Campusmiljø.
 • du vil lære om hjemmeside udvikling og 3D animering og visualisering.
 • du vil lave billedredigering, animationer og logoer i Photoshop.
 • du vil blive introduceret til hvordan man koder.
 • du får viden om uddannelserne Webudvikler og Digital Media.
 • vælger du brobygning på 3D College vil du primært arbejde med 3D modellering.

Brobygningsforløb på VID Metal, Mekanik og Strøm
Teknologi, Byggeri og Transport

Ugen vil forme sig som et lille temaprojekt, hvor du ender op med et færdigt produkt og oplever vekselvirkningen mellem det teoretiske og praktiske arbejde. Du vil opleve

 • at du præsenteres for vores forskellige værksteder på Århusvej, og får et godt indblik i, hvad man arbejder med som smed, elektriker og mekaniker.
 • at du får kendskab til vores fag, vores arbejdsmetoder og på skolemiljøet.
 • at du får dig en realistisk fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev på en erhvervsuddannelse
 •  at du bliver mere parat til at vælge den ungdomsuddannelse, der er det rigtige for dig!

 

Brobygning på EUD & EUX Business
Kontor, Handel og Forretningsservice / EUX Merkantil i Grenaa og Kalø

 • at du får kendskab til de to forskellige uddannelser inden for dette område, nemlig EUD-Business (faglært) og EUX-Business (student og faglært på én gang)
 • at du hører mere om fagene, projekterne, metoderne og skolemiljøet på EUD/EUX Business
 • at du hører om praktikplads-garantien inden for EUD-Business. Du kan få en læreplads som salgsassistent i en butik, som sælger, indkøber eller planlægger i en B2B virksomhed, som eventkoordinator eller som kontorassistent, bogholder, økonomiassistent, lægesekretær, advokatsekretær.
 • at du hører om mulighederne for at læse en videregående uddannelse efter EUX-Business. Vælger du at læse videre kan du blive til lige, hvad du vil.
 • at du bliver mere parat til at vælge den ungdomsuddannelse, der er det rigtige for dig!

Uanset hvilket af de 5 forløb du vælger vil du komme til at:

 • opleve det sociale studiemiljø
 • opleve typiske sider af den faglige undervisning
 •  danne dine egne indtryk af indhold og krav
 • se og møde studerende, som går på vores uddannelser
 •  få kendskab til muligheder for senere uddannelse og arbejde

Tilmelding
Du skal sammen med din folkeskolelærer tilmelde dig på Brobygning.net

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Camilla Matthiesen-Juhl, Studievejleder, på mobil 20 12 00 94 eller mail camj@videndjurs.dk

Kom i brobygning

Kom i brobygning på VID Erhvervsuddannelser. Læs meget mere om dine muligheder lige her.