Skolepraktikydelsen
Som skolepraktikelev er du berettiget til en skolepraktikydelse. Skolepraktikydelsen fastsættes på de årlige finansloven og din ydelse er afhængig af din alder. Har du anden offentlig forsørgelse, mens du er i skolepraktik, modtager du ikke skolepraktikydelse. Der udbetales heller ikke skolepraktikydelse til dig, hvis du samtidig modtager løn fra en arbejdsgiver,

Pr. 1. januar 2020 er der følgende 2 satser for skolepraktikydelse:

  • Skolepraktikydelse for unge under 18 år: 3.263 kr. pr. måned
  • Skolepraktikydelse for unge over 18 år: 7.804 kr. pr. måned

Skolepraktikydelsen beregnes fra den dag, du starter i skolepraktikken. Hvis du f.eks. starter den 15. i måneden, får du skolepraktikydelse fra den 15. og måneden ud.
Skolepraktikydelsen udbetales bagud og vil være til disposition den sidste hverdag i hver måned.

Godtgørelsen er skattepligtig som A-indkomst. Der skal imidlertid ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelsen, da der ikke er tale om en lønindkomst fra et ansættelsesforhold.

Når du får kontrakt med en virksomhed, går du over til elevløn, som er overenskomstbestemt.

Voksenlærling
For at blive voksenlærling skal du være fyldt 25 år. Det er dog ikke ensbetydende med, at man automatisk får voksenlærlingeløn – dette skal i hvert tilfælde aftales med virksomheden.Har du en aftale om voksenlærlingeløn er sin løn som minimum den overenskomstmæssige mindsteløn for svende.