Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne
Skolepraktik er en ordning mellem skole og elev, der skal sikre eleven en uddannelsesgaranti inden for en erhvervsuddannelse.

Eleven skal opnå de samme faglige færdigheder og vil deltage i samme skoleforløb som elever med en ordinær uddannelsesaftale.

En skolepraktikelev vil i perioder ikke have en uddannelsesaftale og være tilknyttet en fast virksomhed, men derimod være i uddannelse og lære faget i Viden Djurs Skillz.

På Viden Djurs kan du færdiggøre din uddannelse som skolepraktikelev inden for følgende brancher:

  • Smed (bearbejdning)
  • Klejnsmed
  • Industrioperatør
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Detailhandelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer
Målet for skolepraktikelever på Viden Djurs Skillz er, at alle skal ud i virksomhedspraktik og hurtigst muligt indgå i en ordinær uddannelsesaftale.