EMMA-kriterierne omkring egnethed, faglig og geografisk mobilitet samt aktivitet
At være elev i skolepraktik træder i stedet for at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Du skal ved optagelsen og under hele uddannelsen leve op til EMMA-kriterierne omkring egnethed, faglig og geografisk mobilitet samt aktivitet.

E: Du skal under hele forløbet være fagligt egnet
M: Du skal være parat til at flytte derhen, hvor der er en praktikplads
M: Du skal søge og tage imod praktikpladser indenfor alle uddannelser
A: Du skal fortsat søge praktikplads samt være registreret som praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk

Skolepraktikken skal afbrydes, hvis du får en uddannelsesaftale, eller hvis du ikke lever op til ovennævnte EMMA-kriterier.

Skolepraktikken omfatter normalt højst halvdelen af den samlede praktiktid. Resten af praktikken skal afvikles i en eller flere praktikpladser, som du og skolen forsøger at skaffe.