Du kan søge SU, når du er fyldt 18 år

Du kan søge SU, når du er fyldt 18 år. Du får SU på nogle bestemte vilkår, der er bestemt af den uddannelse, du har valgt, og af dine indtægter. SU består af et stipendium, som du får kvit og frit, og evt. et SU-lån, der skal betales tilbage. Du må gerne tjene penge samtidig med, at du får SU, men der er grænser for, hvor meget du må tjene. Hvis du tjener for meget, bliver noget af den udbetalte SU krævet tilbagebetalt.

Søg SU

Du skal søge SU på www.SU.dk, som er et selvbetjeningssystem. Du skal bruge en digital signatur eller NemID, som kan bestilles på siden. Du kan tidligst søge én måned før du er berettiget til SU.

Information:
Din SU bliver udbetalt til din nemkonto. SU er A-indkomst og du skal betale skat af det.

  • SU udbetales forud i månedlige rater.
  • Hvis du er under 20 år er din SU afhængig af, hvad dine forældre tjener.
  • Er du fyldt 20 år får du den højeste SU.
  • Alle kan få grundsatsen – uafhængigt af forældrenes indkomst.

Se satser på www.su.dk

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte SU-vejleder Bente Lund-Laursen på 3044 8823 (dagligt fra kl. 08.00-12.00) eller på e-mail su@videndjurs.dk

 

SPAR PENGE MED ET UNGDOMSKORT

Med et Ungdomskort fra Midttrafik kan du rejse frit med bus, letbane og tog i det prisområde, du bor i eller mellem uddannelse og hjem. Du kan også spare penge på bus- og togrejser i resten af landet. Bestil dit Ungdomskort i god tid og senest 4 uger før du skal bruge det.

Glæd dig! Snart kan du købe dit Ungdomskort på Midttrafik app!

Læs mere om fordele, priser og bestilling på midttrafik.dk/ungdomskort

Hent flyer…

Specialpædagogisk støtte

Studerende på Viden Djurs kan søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen, også hvis du er i praktik på en virksomhed.

Hvis du har et handicap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du fortælle det til din vejleder på uddannelsen, som vil hjælpe dig med at søge om den nødvendige støtte.

Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i:

  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf, f.eks. en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Personlig assistance og sekretærhjælp
  • Særlige vilkår for arbejdsformer under prøver og eksaminer

Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på specialpædagogisk støtte. Støtten skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning. Læs mere her.