Du kan søge SU, når du er fyldt 18 år. Du får SU på nogle bestemte vilkår, der er bestemt af den uddannelse, du har valgt, og af dine indtægter. SU består af et stipendium, som du får kvit og frit, og evt. et SU-lån, der skal betales tilbage. Du må gerne tjene penge samtidig med, at du får SU, men der er grænser for, hvor meget du må tjene. Hvis du tjener for meget, bliver noget af den udbetalte SU krævet tilbagebetalt.

Søg SU
Du skal søge SU på www.SU.dk, som er et selvbetjeningssystem. Du skal bruge en digital signatur eller NemID, som kan bestilles på siden. Du kan tidligst søge én måned før du er berettiget til SU.

Information:
Din SU bliver udbetalt til din nemkonto. SU er A-indkomst og du skal betale skat af det.

 • SU udbetales forud i månedlige rater.
 • Hvis du er under 20 år er din SU afhængig af, hvad dine forældre tjener.
 • Er du fyldt 20 år får du den højeste SU.
 • Alle kan få grundsatsen – uafhængigt af forældrenes indkomst.

Se satser på www.su.dk

 

Ungdomskort

Er du studerende på en SU-berettiget ungdomsuddannelse kan du få stor rabat på brug af kollektiv trafik.

Fordele ved Ungdomskort

Ud over at kunne rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted, er der f.eks. følgende fordele med et Ungdomskort:

 • Du kan rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde
 • Du kan rejse i andre takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber koster cirka det halve af en voksenbillet.
 • Du kan rejse på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet.

Læs mere om ungdomskortet her

Flyer Ungdomskort 2018 Web

Specialpædagogisk støtte

Studerende på Viden Djurs kan søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen, også hvis du er i praktik på en virksomhed.

Hvis du har et handicap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du fortælle det til din vejleder på uddannelsen, som vil hjælpe dig med at søge om den nødvendige støtte.

Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i:

 • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
 • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf, f.eks. en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer
 • Særligt udformede undervisningsmaterialer
 • Personlig assistance og sekretærhjælp
 • Særlige vilkår for arbejdsformer under prøver og eksaminer

Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på specialpædagogisk støtte. Støtten skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning. Læs mere her.