Klage mulighed

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

  • Inden 2 uger efter at du har fået besked fra skolen skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
  • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
  • Du har 1 uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
  • Herefter sender skolens leder din klage, sin egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.