Grundforløb 1 - fagretninger

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

For at starte på GF1 skal du opfylde nedenstående adgangskrav

 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning
 • have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelser

 

På VID Erhvervsuddannelser udbyder vi følgende GF1-fagretninger:

BÆREDYGTIG BYGGERI OG HÅNDVÆRK

Du møder dette i forløbet:

 • Fællesskab
 • Nye venner
 • Introtur med virksomhedsbesøg
 • Spændende udfordrende aktiviteter i fællesskabet
 • Metodelære og værktøjskendskab i konkrete opgaver
 • Bæredygtigt innovationsprojekt i samarbejde med andre afdelinger
 • Produktudvikling og egen virksomhed

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

BÆREDYGTIG INDUSTRI OG HÅNDVÆRK

Du møder dette i forløbet:

 • Fællesskab
 • Nye venner
 • Introtur med virksomhedsbesøg
 • Spændende udfordrende aktiviteter i fællesskabet
 • Metodelære og værktøjskendskab i konkrete opgaver
 • Bæredygtigt innovationsprojekt i samarbejde med andre afdelinger
 • Produktudvikling og egen virksomhed

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

BÆREDYGTIG INDUSTRI OG HÅNDVÆRK – Kalø

Du møder dette i forløbet:

 • Fællesskab
 • Nye venner
 • Introtur med virksomhedsbesøg
 • Spændende udfordrende aktiviteter i fællesskabet
 • Metodelære og værktøjskendskab i konkrete opgaver
 • Bæredygtigt innovationsprojekt i samarbejde med andre afdelinger
 • Produktudvikling og egen virksomhed

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

BÆREDYGTIG GASTRONOMI OG HÅNDVÆRK

Du møder dette i forløbet:

 • Fællesskab
 • Nye venner
 • Introtur med virksomhedsbesøg
 • Spændende udfordrende aktiviteter i fællesskabet
 • Metodelære og værktøjskendskab i konkrete opgaver
 • Bæredygtigt innovationsprojekt i samarbejde med andre afdelinger
 • Produktudvikling og egen virksomhed

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

HÅNDVÆRKER MED HUE – EUX

Du vil først og fremmest gerne lære et fag helt fra bunden.

EUX-håndværker er for dig, der er målrettet, har ambitioner og lyst til at kombinere en teoretisk og praktisk uddannelse. Som EUX-håndværker er du attraktiv for virksomhederne, fordi du også har fag på gymnasialt niveau.

Du møder dette i forløbet:

 • Fællesskab
 • Nye venner
 • Introtur med virksomhedsbesøg
 • Spændende udfordrende aktiviteter i fællesskabet
 • Metodelære og værktøjskendskab i konkrete opgaver
 • Bæredygtigt innovationsprojekt i samarbejde med andre afdelinger
 • Produktudvikling og egen virksomhed

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

GASTRONOMI MED HUE – EUX

Du vil først og fremmeste lære et fag helt fra bunden

EUX-gastronomi er for dig, der er målrettet, har ambitioner og lyst til at kombinere en teoretisk og praktisk uddannelse. Som EUX-gastronomi er du attraktiv for virksomhederne, fordi du også har fag på gymnasialt niveau.

Du møder dette i forløbet:

 • Fællesskab
 • Nye venner
 • Introtur med virksomhedsbesøg
 • Spændende udfordrende aktiviteter i fællesskabet
 • Metodelære og værktøjskendskab i konkrete opgaver
 • Bæredygtigt innovationsprojekt i samarbejde med andre afdelinger
 • Produktudvikling og egen virksomhed

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

EUD-BUSINESS

På EUD-Business får du en god uddannelse, der gør dig klar til erhvervslivet.

Grundforløbet varer ½-1 år og herefter skal du 2 år i praktik i en virksomhed inden for detailhandel (butik) eller handel (logistik, salg eller indkøb inden for business 2 business).

Vi har et trygt skolemiljø med fokus på både, at have det sjovt og at lære noget. Undervisningen er praksisorienteret, hvor vi har samarbejde med en lang række virksomheder, således at teori og praksis følges ad.

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

EUX-BUSINESS

Med en afsluttet EUX får du både et svendebrev og en erhvervsfaglig studentereksamen. Med de to beviser i hånden kan du efter endt uddannelse gå ud og søge job som faglært i en virksomhed, eller du kan læse videre på linje med dem, der har gennemført en treårig gymnasial uddannelse.

Grundforløbet varer ½ – 1 år. Derefter følger et studiekompetencegivende forløb, som varer 1 år. Efter det studiekompetencegivende forløb skal du 2 år i praktik i en virksomhed, hvorefter du slutter både med et svendebrev og et bevis for gennemført studentereksamen.

På skolen vil du opleve et spændende studiemiljø, hvor fagene i høj grad er erhvervsrettede og praksisorienterede. Vi samarbejder med en lang række virksomheder, så undervisningen opleves mere virkelighedsnær.

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

COMPUTER, GRAFIK, 3D

Livagtige karakterer
Dit hjerte banker for 3D og animation. Din gode rumlige sans får dig til altid at forestille dig figurer fra alle sider. Du synes, de bed-ste computerspil er dem med den fedeste og mest livagtige grafik. Du elsker at tegne og er fascineret, hver gang du ser overbev-isende special effects i film og på billeder.

3D og animation
Det tekniske og det kreative smelter sammen, når du på computeren skaber en figur i 3D. Her arbejder vi med at bruge alle vores effekter mest hensigtsmæssigt til opgaven. Vi kommer omkring lyssætning og animation i fagretningen. I projekter fokuserer vi på 2D og 3D i forskellige sammenhænge. Det kan være spil, film, simulationer, visualiseringer og præsentationer.

Den grafiske legeplads
Vi laver fede projekter med værktøjerne i 2D/tegning og i 3D. Undervisningen foregår på 3D College, som er det eneste af sin art i Danmark. Du får derfor de allerbedste vilkår for at udvikle dig fra entusiast til håndværker på området grafik og 3D.

NB: Der er egenbetaling forbundet med fagretningen.

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

 

COMPUTER, IT, WEBDESIGN

Du elsker IT
Du synes tanken om at lave hjemmesider, grafik eller kode spil er spændende. Måske har du endda allerede prøvet at lave en hjemmeside, eller kode et lille spil – eventuelt ved hjælp af mods. Det kan også være, at du har fuldstændig tjek på, hvordan man bruger Facebook og altid er den, der hjælper andre med det. Du står altid forrest når der skal laves hjemmesider eller laves billeder og plakater på computeren.

Vi er nysgerrige
I fagretningen leger vi med grundlæggende webdesign og grafik, både til hjemmesider, plakater og brochurer. Vi undersøger, hvordan hjemmesider er bygget op, vi leger lidt med blog-temaer fra WordPress, og vi udforsker planlægning af hjemmesider og projekter. Vi laver video og arbejder praktisk med det i forbindelse med projekter.

Tingene skal spille sammen
Der er tablets, mobilenheder og internet overalt, og vi er dem, der får hjemmesider til at fungere på dem alle. Igennem hele forløbet er temaet computere og de programmer man bruger til at lave webdesign og grafik. Alt sammen med den kode der bruges til at lave hjemmesiderne på fra bunden. Undervisningen er praktisk anlagt, så du selv kommer til at udføre det du lærer i praksis på computeren og de enheder den er koblet sammen med.

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

Landbrug, Maskiner, Økologi

Du vil gerne vide endnu mere end andre om økologisk landbrug.

På GF1 udvider du dine personlige og faglige kompetencer således, at du bliver mere afklaret om, hvad det er for en uddannelsesretning du vil vælge, ligesom du bliver bedre i stand til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Det er et meget praksisnært forløb, hvor du kommer meget med i landbruget og opnår praktisk erfaring med alt hvad landbruget indeholder fra maskiner til husdyr og fra grøntsager til markbrug. Vi ser også på fødevareproduktion generelt og følger fødevarerne fra jord til bord.

Efter grundforløb 1 fortsætter du på grundforløb 2, og herefter skal du i praktik hos en landmand for at blive faglært landmand.

Læs mere om Kalø Økologisk Landbrugsskole: www.kalo.dk

Vælger du EUX får du en god kompetencegivende økologisk landbrugsuddannelse.

Tilmelding skal ske via optagelse.dk

EUX- ØKOLOGISK LANDMAND

Landmand med ambitioner
Du vil gerne vide endnu mere end andre om økologisk landbrug. Derfor vil du lære faget på landbrugsskolen. Samtidigt er du allerede nu klar over, at du vil læse videre, så du en dag vil kunne rådgive andre økologiske landmænd eller på anden vis være med til at udvikle faget.

Med støvlerne på jorden
Som alle andre på landbrugsskolen får du med din EUX en god og kompetencegivende økologisk landmandsuddannelse. Du får uddannelse som faglært landmand og kan vælge at drive dit eget landbrug eller på anden vis bruge din uddannelse direkte i et job inden for jordbrug og dyrehold.

Klar til videre studier
På lige fod med alle andre studenter kvalificerer din EUX dig til at fortsætte studierne på de videregående uddannelser. Når du vælger EUX Økologisk Landmand vil du typisk læse videre på uddannelser, der har noget med landbrug og fødevarer at gøre, men du vælger helt selv og kan læse lige det, du vil.

Uddannelsens varighed og løn
Din EUX faglært landmand har en samlet varighed på fire år og en måned. I praktikperioderne modtager du løn.

Læs mere om Kalø Økologisk Landbrugsskole: www.kalo.dk

Tilmelding skal ske via optagelse.dk