VID Gymnasier i Rønde søger underviser til timerester i Virksomhedsøkonomi

Vi søger en underviser til vores HHX-afdeling i Rønde, der kan undervise 2 hold i Virksomhedsøkonomi.

Vær opmærksom på, at man som underviser i Virksomhedsøkonomi skal have en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau, der giver faglig kompetence i faget. Idet der er tale om en tidsbegrænset ansættelse, er der også mulighed for at kandidatstuderende kan komme i betragtning.

Som underviser på VID Gymnasier arbejder man i teams, hvor man i fællesskab planlægger og forbereder en stor del af undervisningen. Vi tilstræber et studiemiljø præget af høj faglighed, passende udfordringer, imødekommenhed og trivsel for både medarbejdere og studerende. Som underviser skal man derfor være fagligt dygtig, besidde pædagogiske evner og være indstillet på at tage ansvar.

For yderligere information kontaktes Rektor Morten Bang Sørensen på tlf. 2021 0647 eller på mbs@videndjurs.dk. Endvidere henvises til skolens hjemmeside her på www.videndjurs.dk, hvor du kan læse mere om vores uddannelser.

Skriftlig ansøgning skal være skolen i hænde senest fredag d. 13. november kl. 12.00. Alle interesserede uanset baggrund opfordres til at søge stillingerne på mailadressen: mbs@videndjurs.dk. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

 


VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej 44, 8500 Grenaa
VID Gymnasier udgør sammen med VID Erhvervsuddannelser den organisatoriske enhed Viden Djurs. Vi lægger vægt på selvstændighed, troværdighed, fællesskab, ansvarlighed og anerkendelse.

Uopfordret ansøgning

Send os en uopfordret ansøgning på mailen: info@videndjurs.dk