VID Gymnasier søger en underviser til HTX i Grenaa i Teknologi og Teknikfag

Vi søger en underviser til vores HTX-afdeling i Grenaa, der kan undervise i Teknologi og Teknikfag. Det drejer sig i første omgang om en deltidsansættelse på ca. 70-80 % men med mulighed for fuld tid.

Som underviser på VID Gymnasier arbejder man i teams, hvor man i fællesskab planlægger og forbereder en stor del af undervisningen. Vi tilstræber et studiemiljø præget af høj faglighed, passende udfordringer, imødekommenhed og trivsel for både medarbejdere og studerende. Som underviser skal man derfor være fagligt dygtig, besidde pædagogiske evner og være indstillet på at tage ansvar. Vi tilbyder stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstid, og mulighed for at sætte sit præg på uddannelsen og en af de bærende studieretninger, Technology.

Teknologifaget er et projektorienteret fag der handler om konkrete løsninger på samfundsrelevante problemstillinger, kombineret med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Det praktiske arbejde udmøntes i konkrete produkter hvor design og målgruppeovervejelser spiller en væsentlig rolle.

Teknikfaget har et skærpet fokus på produktudvikling, hvor fremstillingsprocessen, designet og de tekniske overvejelser i produktionen er sat i højsæde. Det praktiske arbejde fylder meget i faget og det kan udspille sig i både design- og håndværksværksteder som f.eks. elektronik, software eller træ.

Vi søger en underviser med erhvervsrelevant erfaring, som har en interesse og en viden inden for: CAD og produkt visualisering. Du er praktisk anlagt og digitale løsninger og værktøjer indgår som en naturlig del i dit projektarbejde. Det er et plus hvis du har erfaringer med 3D print hvor du tidligere har anvendt FFF, SLS eller SLA i dine produktioner.

 

For yderligere information kontaktes Rektor Morten Bang Sørensen på tlf. 2021 0647 eller på mbs@videndjurs.dk. Endvidere henvises til hjemmesiden her, hvor du kan læse mere om vores uddannelser.

Skriftlig ansøgning skal være skolen i hænde senest fredag d. 26. juni kl. 12.00. Alle interesserede uanset baggrund opfordres til at søge stillingerne på mailadressen: mbs@videndjurs.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej 44, 8500 Grenaa
VID Gymnasier udgør sammen med VID Erhvervsuddannelser den organisatoriske enhed Viden Djurs.

Vi lægger vægt på selvstændighed, troværdighed, fællesskab, ansvarlighed og anerkendelse.

VID Gymnasier i Grenaa søger en underviser i engelsk til et vikariat

Med start hurtigst muligt søger VID Gymnasier i Grenaa en engelskunderviser til et deltidsvikariat i foreløbigt 3 måneder.

Som underviser på VID Gymnasier arbejder man i teams, hvor man i fællesskab planlægger og forbereder en stor del af undervisningen. Vi tilstræber et studiemiljø præget af høj faglighed, passende udfordringer, imødekommenhed og trivsel for både medarbejdere og studerende. Som underviser skal man derfor være fagligt dygtig, besidde pædagogiske evner og være indstillet på at tage ansvar. Vi tilbyder stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstid.

For yderligere information kontaktes Rektor Morten Bang Sørensen på tlf. 2021 0647 eller på mbs@videndjurs.dk. Endvidere henvises til vores hjemmeside: www.videndjurs.dk, hvor du kan læse mere om vores uddannelser.

Vi holder løbende samtaler, så hvis du er interesseret i vikariatet, så send din ansøgning med det samme. Ansøgningsfrist er torsdag d. 27. august kl. 12.00. Alle interesserede uanset baggrund opfordres til at søge stillingerne på mailadressen: mbs@videndjurs.dk. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

 

VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej 44, 8500 Grenaa
VID Gymnasier udgør sammen med VID Erhvervsuddannelser den organisatoriske enhed Viden Djurs.

Vi lægger vægt på selvstændighed, troværdighed, fællesskab, ansvarlighed og anerkendelse.

Uopfordret ansøgning

Send os en uopfordret ansøgning på mailen: info@videndjurs.dk