Praktikcenterets formål

Formålet for Viden Djurs Skillz er at afhjælpe det tilbagevendende problem med praktikpladsmangel. Viden Djurs Skillz skal derfor sikre en kvalificeret organisering af elevers og lærlinges hovedforløb og dermed give en garanti for, at alle elever får mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse.

 • at sikre elever, der ikke opnår uddannelsesaftale eller der har udløb af en kort aftale/delaftale eller uforskyldt mister en uddannelsesaftale, en praktisk oplæring i forhold til uddannelsens praktikmål, så eleven kan færdiggøre den valgte uddannelse (95 % -målsætningen og uddannelsesgaranti);
 • i samarbejde med virksomheder at sikre, at elever opnår arbejdsmarkedskompetencer (faglige og personlige), der gør, at eleverne, efter endt uddannelse, er attraktive i forhold til ansættelse på arbejdsmarkedet, både nationalt og internationalt
 • at medvirke til, at elever i Viden Djurs Skillz opnår en ordinær aftale/delaftale/kort aftale/PIU- aftaler/restlæreaftale med en virksomhed
 • at sikre, at der uddannes tilstrækkeligt med arbejdskraft i forhold til arbejdsmarkedets behov (lokalt, regionalt og nationalt) både på kort og lang sigt
 • at medvirke til, at flere virksomheder uddanner elever/lærlinge enten via ordinære uddannelsesaftaler eller ved korte, deltaler, kombinations eller restaftaler
 • at forbedre erhvervsuddannelsernes image ved at udbyde praktikophold, der fagligt og kvalitativt matcher det, der kan opnås ved praktik i en virksomhed

Praktikcenterets værdigrundlag

Viden Djurs Skillz vil i samspil med det omgivende lokalsamfund sikre eleverne en meningsfuld uddannelse, der kvalitetsmæssigt er på fuld højde med den, de kan få med en ordinær uddannelsesaftale.

I Viden Djurs Skillz er der særlig fokus på følgende værdier:

 • faglig dannelse
 • kvalitet og faglighed
 • personlig udvikling
 • samarbejdsevner og fleksibilitet
 • garanti for uddannelse – også på Djursland

Viden Djurs Skillz lægger stor vægt på at uddanne eleverne til at blive aktive medborgere, der tager ansvar for eget liv og egen fremtid. Så selvom elevernes uddannelse tilrettelægges, så deres uddannelsesforløb bliver en kombination af delaftaler med virksomheder og perioder i praktikcentret, er der i hele forløbet stor fokus på, at de selv er meget aktive i forhold til at sikre sig en restlæreplads.

Et ophold i Viden Djurs Skillz er et tilbud, der også indeholder forpligtelser. Der stilles de samme krav til eleverne, som på en almindelig arbejdsplads. Der gælder de samme regler vedr. arbejdstidsaftaler og adfærd, som de vil møde på en arbejdsplads. Ligeledes er der fokus på kvalitet i udførelsen af opgaverne, som Viden Djurs Skillz påtager sig at udføre, og er der aftalt et leveringstidspunkt med kunden, skal dette overholdes,

I de fleste danske virksomheder løser man mange opgaver i teams. Derfor arbejdes der i Viden Djurs Skillz meget med elevers fleksibilitet og samarbejdsevne. Det er vigtigt at vise hinanden respekt og forståelse, dette gælder naturligvis inden for eget team, men også i forhold til andre afdelinger. På en arbejdsplads er man afhængig af hinandens delleverancer, hvis man skal overholde virksomhedens leveringsfrister.

Alt i alt vil Viden Djurs Skillz arbejde på at blive en god, samvittighedsfuld og pålidelig medspiller i lokalsamfundet og konstant medvirke til at det generelle uddannelsesniveau hæves, og samtidig også give garanti for at de unge får mulighed for at gennemføre en påbegyndt uddannelse, også selvom de bor på Djursland.

Vidste du at...

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse