Kvalitet i Praktikcenteret

Elevplan
Viden Djurs Skillz dokumenterer løbende elevens opnåede kompetencer, praktikpladssøgning m.m.

Det betyder, at elever har individuelle uddannelsesplaner i Elevplan, hvor skoleophold, praktikophold, ferie m.m. er langtidsplanlagt, og at kommunikation mellem skole og Praktikcenter om skoleophold, opnåede karakterer m.m. foregår via Elevplan.

Det betyder, at:

  • Praktikcentereleven har ansvaret for at holde sin uddannelsesplan opdateret og for at dokumentere sin praktikpladssøgning.
  • Praktikinstruktøren registrerer tilstedeværelse/fravær i Elevplan (arbejdstid).
  • Praktikadministrationen sørger for at vælge en oplæringsansvarlig for alle praktikcenterelever i virksomhedens Elevplan.
  • Praktikadministrationen tilføjer ferie/orlov og andre relevante begivenheder til elevoversigten i virksomhedens Elevplan.
  • Opnåede kompetencemål vinges af i Elevplan eller tilsvarende systemer.
  • Praktikadministrationen tilføjer skoleperioder i elevens uddannelsesplan.

Elevtilfredshedsundersøgelse
Se resultater, handlings- & opfølgningsplaner i menuen nedenfor.

Arbejdspladsvurdering
En gang årlig laves der en arbejdspladsvurdering blandt eleverne i smedeværkstedet. Det har to formål; dels at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på værkstedet, dels at lære eleverne om betydningen af at have en godt arbejdsmiljø og dermed et godt arbejdsliv.

Se spørgerammen:
Arbejdspladsvurdering

De lokale uddannelsesudvalg (LLU)
Mindst én gang om året drøftes “kvalitet i Praktikcenteret” med de lokale uddannelsesudvalg. Der vil være en besigtigelse af de fysiske rammer, som skolen afvikler skolepraktikken i, samt mulighed for at snakke med elever og instruktører.

Forsikringsforhold
Som elev i Viden Djurs Skillz er du dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “arbejde under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/modtager instruktion på et af Viden Djurs Skillz værksteder eller kontorer, eller du er i virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

En elev i virksomhedsforlagt undervisning er ikke fra praktikcentrets side forsikret for skader forvoldt på arbejdsopgaver og for skader på virksomhedens eller andres ejendom. Det forudsættes, at eleven er dækket af virksomhedens driftstabs- eller tingskadeforsikring.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

 

 

Elevtilfredshed i Viden Djurs Skillz

To gange hvert år laves der målinger af elevtilfredshed hos vores elever i Viden Djurs Skillz.

Se spørgerammen: Tilfredshedsundersøgelse

Resultaterne af vores undersøgelser skaber synlighed og understøtter beslutningsprocesserne vedr. fremtidige indsatsområder i vores skolepraktik. En gang årlig benchmarker vi vores resultater med en lang række erhvervsskoler i region Midt (EØS samarbejdet). Du kan se det samlede resultat af vores gennemførte tilfredshedsundersøgelser (akkumuleret) og afdelingernes handlings- og opfølgningsplaner:

Akkumuleret resultater august 2017
Smed
Kontor
Detail og handel

Handlings- og opfølgningsplaner 

Handlings- og opfølgningsplan 2017 – kontor, detail og handel
Handlings- og opfølgningsplan 2017 – smed

Handlings- og opfølgningsplan 2016 for den merkantile afdeling
Handlings- og opfølgningsplan 2014/2015 for den merkantile afdeling
Handlingsplan 2015 for smedafdelingen