Organisering

Viden Djurs Skillz er organiseret med en leder, der sikrer, at praktikcentrets samlede aktiviteter lever op til interne og eksterne kvalitetskrav, og lever op til de krav, der bekendtgørelsesmæssigt er fastsat for praktikcentre. Daglig leder er Torben Johansen.

Organisationsmodellen for Praktikcentret bygger på en matrixmodel, hvor økonomi og drift af de forskellige udbudssteder (undervisning og de fysiske rammer) er placeret i de afdelinger, som de naturligt tilhører.

De enkelte brancher er repræsenteret af de to lokale uddannelsesudvalg (LUU) inden for Produktion og udvikling og Det merkantile område.

Lederen af Praktikcentret har det ledelsesmæssige ansvar for:

 • At praksis er i overensstemmelse med lovgivningen på området
 • Eksterne og interne kvalitetskrav
 • Overordnede procedurer og retningslinjer for elever
 • Håndtering af indsigelser fra elever (Klagevejledning)
 • Markedsføring
 • Henvendelser fra ministerier, organisationer m.m.
 • Koordinering af samarbejdet med de øvrige praktikcentre, der er indgået samarbejdsaftale med
 • Deltager i landsdækkende samarbejdsfora vedr. praktikcentre og skolebaseret praktik

Afdelingslederne har det overordnede ansvar for:

 • Personaleledelse
 • Økonomi og drift
 • Hvilke opgaver, der må/kan arbejdes med i Viden Djurs Skillz
 • Kontakt til skolens lokale uddannelsesudvalg, herunder aftaler om, hvilket arbejde, der må udføres i Viden Djurs Skillz
 • Uddannelse af instruktører
 • Uddannelse af medarbejdere, der skal udføre opsøgende arbejde

Instruktørerne og de opsøgende virksomhedskonsulenter har det overordnede ansvar for:

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet i Viden Djurs Skillz
 • Skoleaftaler og uddannelsesplaner for elever (elevplan)
 • Opsøgende arbejde inden for egne brancher
 • Aftaler vedr. virksomhedsforlagt undervisning

Vidste du at...

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse