Læring i skolepraktikken

Som elev i skolepraktikken er elevtiden delt op i en række praktikperioder der foregår i virksomheder der er relevante for opnåelse af de faglige praktikmål. Dette sker for at give eleverne så bred og dyb en faglig uddannelse som muligt. Det at eleverne prøver forskellige brancher og bliver udfordret fagligt på forskellige niveauer, er med til at give dem en facetteret uddannelse der også hjælper til afklaring om hvor den fortsatte karriere skal foregå.

Under praktikopholdene foregår der en løbende evaluering mellem skolepraktikken, virksomheden og ikke mindst eleven. Der aftales ved opstarten af hver praktikperiode hvilke praktikmål virksomheden med fordel vil kunne opnå sammen med eleven og ved den afsluttende evaluering laves der en rapport der beskriver de mål der er opnået i perioden. Praktikopholdene har til formål hele tiden at øge elevens faglige kompetencer så praktikmålene opnås.

Der etableres perioder imellem praktikopholdene hvor eleven arbejder i skolepraktikken med at sikre en fokuseret indsats på det at søge og opnå en ordinær elevplads. Eleven støttes i udformningen af CV og ansøgning ligesom eleven inspireres til at planlægge sin søgeindsats samt indgående at analysere de virksomheder der søges hos. Eleven fortsætter søgeprocessen under praktikopholdene.

 

Herudover trænes der med eleven i at håndtere jobsamtalen, ligesom arbejdet med de personlige kompetencer sættes i fokus.

Der foregår med andre ord en løbende og dynamisk proces imellem elevens ophold i forskellige virksomheder og et målrettet arbejde i perioderne imellem opholdene, der samlet set har til formål at sikre at eleven opnår den bedst mulige uddannelse samt sikres gode muligheder for at sikre sig en ordinær elevstilling undervejs i processen.

På denne måde sikres læring både på det faglige og personlige plan, ligesom der sker en løbende afklaring af elevens fremtidige karriereforventninger. Eleven opnår en uddannelse der er fuldt på højde med en ordinær elevplads, men der vil altid være maksimalt fokus på at eleven opnår en ordinær elevplads i perioden.

I forbindelse med hvert skoleophold foretages en grundig evaluering af de opnåede praktikmål sammen med eleven. Dette dokumenteres ligeledes enten i Elevplan eller på anden vis.

Vidste du at...

Vi arbejder både med SIMU og med opgaver stillet af områdets virksomheder og foreninger