Elev i vores praktikcenter

For at være berettiget til praktik i Viden Djurs Skillz skal du opfylde nogle krav, som er at

  • du skal have bestået et grundforløb, der giver adgang til skolepraktik
  • du skal opfylde EMMA-kravene
  • du skal være aktiv praktikpladssøgende

Vidste du at...

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse