På Grundforløbet

TidspunktAktivitetAnsvar
Senest 2 uger efter opstart af grundforløb
 • Intro til vejledning
 • Kort orientering om skolepraktik
 • Eleven angiver tre uddannelsesønsker i personlig uddannelsesplan i Elevplan
 • Uddannelsesplanen godkendes
Elev
Kontaktlærer 
Studievejleder
Under grundforløbet
 • Alle elever får undervisning i praktikpladssøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV, læsning af stillingsopslag, uopfordret henvendelse til virksomheder (mundtlig/skriftlig), samt samtaleteknik mv.
 • Krav til dokumentation af praktikpladssøgning i Elevplan
Senest 5 uger før afslutning af grundforløb
 • Yderligere orientering om skolepraktik og EMMA-kriterier
 • Profil på praktikpladsen.dk oprettes eller opdateres
 • Uddannelsesplan opdateres
 • Krav til praktikpladssøgning i sidste periode af grundforløbet og dokumentation af praktikpladssøgning i Elevplan
Elev
Kontaktlærer
Studievejleder
2 uger før til en uge efter afsluttet grundforløb
 • Informationsmøde om skolepraktik (skriftlig indkaldelse)
 • Eleven udarbejder “ansøgning” til skolepraktik
 • Tjek om de elever, der ønsker en skolepraktikplads, opfylder betingelserne. Eleverne fremviser dokumentation via Elevplan.
 • Individuel samtale med instruktør
 • Meddelelse til elever om optagelse, krav til praktikpladssøgning og mødetidspunkt
 • Udfyldelse af skoleaftale om skolepraktik
 • Orientering om krav til praktikpladssøgning inden start på skolepraktik, og krav om dokumentation for praktikpladssøgning i Elevplan
 • Instruktør sender skoleaftale til elevadministration for de elever, som er optaget. Oploades i Elevplan.
LOP-medarbejder 
Instruktør
Studievejleder
Elevadministration

Inden start i praktikcentret

Perioden fra afslutning af grundforløbet til start i praktikcenter
TidspunktAktivitetAnsvar
Praktikpladssøgning
 • Eleven er praktikpladssøgende og dokumenterer på Elevplan, at eleven har været praktikpladssøgende.
 • Eleven skal påbegynde skolepraktik præcis en kalendermåned efter afsluttet grundforløb.
Eleven