Under forløbet i praktikcenter

TidspunktAktivitetAnsvar
Opstartsdag Praktikcenter
 • Tjek af fremmøde i forhold til holdliste.
 • Meddelelse til LOP-konsulent vedr. elever der ikke er mødt.
 • Kontakt til ikke mødte elever
Instruktør
LOP-konsulent
I løbet af de første 14 dage
 • Alle elever får i et intensiv kursus i praktikpladssøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV, læsning af stillingsopslag, uopfordret henvendelse til virksomheder (mundtlig/skriftlig), samt samtaleteknik mv.
 • Tjek af dokumentation for praktikpladssøgning på Elevplan og profil på praktikpladsen.dk
Instruktør

Egnethed

Vurdering af egnethed foregår løbende under hele forløbet i praktikcenteret, samt under virksomhedsforlagt undervisning. Det vurderes om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om elevens samlede adfærd lever op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet. I den forbindelse lægges det ligeledes vægt på, om eleven overholder mødetider og aftaler.

TidspunktAktivitetAnsvar
Praktikmål og vurdering af fagligt niveau
 • Eleven bedømmes i forhold til praktikmål for uddannelsen.
 • Praktikmål vinges af i Elevplan eller dokumenteres på anden vis.
 • Tildelte opgaver skal løses tilfredsstillende både med hensyn til kvalitet, tidsforbrug og materialeforbrug.
 • Samtaler med eleven om fagligt niveau, og opfyldelse af praktikmål skrives ind i Elevplan under “evaluering” eller dokumenteres på anden vis.
Instruktør
Fremmøde og mødedisciplin
 • Fremmøde registeres i Elevplan.
 • Sygdom meddeles telefonisk til instruktør.
 • Sygdom under VFU meddeles telefonisk til virksomhed og til instruktør.
 • Advarsler i forhold til overtrædelse af mødedisciplin skrives ind i Elevplan under “aftaler” eller dokumenteres på anden vis
Instruktør

Mobilitet fagligt og geografisk

Det vurderes løbende om eleven søger og er indstillet på at tage en praktikplads i et andet fag end elevens førstevalg. Ligeledes tjekkes det, om eleven søger og tager imod praktikplads uden for eget nærområde.

TidspunktAktivitetAnsvar
Fagligt
 • Vejledning af elever i forhold til alternative uddannelsesønsker.
Instruktør
Geografisk
 • Søge praktikpladser i et rimeligt geografisk område set i forhold til elevens muligheder for mobilitet, eksempelvis familieforhold.
Instruktør