kvalitet på Viden Djurs

Viden Djurs arbejder med kvalitet og kvalitetssikring af alle skolens aktiviteter for at sikre et højt uddannelsesniveau på alle skolens uddannelser. Skolen tager afsæt i de formelle krav, der stilles i det lovmæssige grundlag for skolens virksomhed og i skolens pædagogiske strategi.

Vi arbejder blandt andet med

Har du spørgsmål til skolens kvalitetsudvikling er du velkommen til at kontakte Kvalitetschef Marianne Skov på 29 72 99 43 eller skov@videndjurs.dk

Vidste du at...

Vi arbejder med pædagogisk udvikling og læringsformer