kvalitet på Viden Djurs

Viden Djurs arbejder med kvalitet og kvalitetssikring af alle skolens aktiviteter for at sikre et højt uddannelsesniveau på alle skolens uddannelser. Skolen tager afsæt i de formelle krav, der stilles i det lovmæssige grundlag for skolens virksomhed og i skolens pædagogiske strategi.

Vi arbejder blandt andet med

  • Evaluering af undervisningsforløb
  • Fokus-og dialoggruppeinterview med de studerende
  • Elevtrivelsundersøgelser
  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser
  • Medarbejdertrivselsundersøgelser
  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Arbejdspladsvurderinger

Ydermere arbejder vi med pædagogisk udvikling og læringsformer på pædagogiske dage. En gang årligt har vi et seminar med udvalgte studerende fra skolens uddannelser, hvor de studerende kan komme med deres input til, hvad god læring og et godt studiemiljø er for dem.

Har du spørgsmål til skolens kvalitetsudvikling er du velkommen til at kontakte Kvalitetschef Marianne Skov på 29 72 99 43 eller skov@videndjurs.dk

Vidste du at...

Vi arbejder med pædagogisk udvikling og læringsformer