EUD-Undervisningsplaner

Alle erhvervsskoler udarbejder lokale undervisningsplaner for både grundforløb og hovedforløb. Her kan du læse om den undervisningspraksis, der er på din uddannelse. De lokale undervisningsplaner er udarbejdet af skolens undervisere i samarbejde med blandt andet de lokale uddannelsesudvalg.

Overordnet lokal undervisningsplan for Viden Djurs (Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag mv.)

Overordnet eksamensreglement (almene fag)

I menuen neden for kan du se de enkelte uddannelsers lokale undervisningsplaner, fordelt på grundforløb 1, grundforløb 2 og hvoedforløb.

 

Frem til forår 2018 vil nogle af skolens lokaleundervisningsplaner stadig være tilgængelig i Elevplan.

www.elevplan.dk