Grundforløbets anden del

Den lokale undervisningsplan giver dig et overblik over skolens undervisningspraksis. Du kan blandt andet læse om skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

Fødevarer Jordbrug Oplevelser

Kontor Handel Forretningsservice

Detail grundforløbsprøve
Handel grundforløbsprøve
Kontor grundforløbsprøve
Organisation C
Matematik C
Informationsteknologi C
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C

Teknologi Byggeri Transport

Kalø Økologiske Landbrugsskole
Landbrugsskolens lokale undervisningsplaner og -beskrivelser kan tilgås på VIDOnline (skolens virtuelle læringsmiljø). Vælg punktet Login som gæst.