Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Viden Djurs har fokus på at understøtte dette mål, og arbejder med mange indsatsområder for at fastholde de studerende i uddannelse.

Skolens måltal og særlige indsatser til fastholdelse af eleverne fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2018. Alle uddannelser i VID Erhvervsuddannelser arbejder med de obligatoriske indsatsområder specificeret i handlingsplanen. Afrapportering vil ske i forbindelse med Handlingsplanen for øget gennemførelse i 2019.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveau

Alle uddannelsesafdelinger arbejder derudover med afdelingsspecifikke handlings- og opfølgningsplaner, som tager udgangspunkt i de gennemførte obligatoriske elev og virksomhedstilfredshedsundersøgelser.

Øget gennemførelse 2017
Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 – Rapport
Handlings- og opfølgningsplan 2017

Øget gennemførelse 2016
Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 – Rapport
Handlings- og opfølgningsplan 2016

Vidste du at...

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse