Klare mål - EUD

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Viden Djurs har fokus på at understøtte dette mål, og arbejder med mange indsatsområder for at fastholde de studerende i uddannelse.

I 2020 er kravet om de obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse afskaffet. Tidligere års handlingsplaner kan ses i kolonnen til højre. Viden Djurs følger målsætningen i de fire klare mål tæt og har i 1. kvartal 2021 trukket nøgletal fra uddannelsesstatistikkens dashboard. Læs mere i skolens handlings- og opfølgningsplan (selvevaluering).

EUD Nøgletal For Klare Mål 2021
EUD 10 Indikatorer 2021

I forhold til Klare mål 4 – Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes udarbejder alle uddannelsesafdelinger afdelingsspecifikke handlings- og opfølgningsplaner, som tager udgangspunkt i de gennemførte obligatoriske trivsels- og tilfredshedsundersøgelser. Opfølgnings- og handlingsplanerne kan se her

Obligatorisk elevtilfredshedsundersøgelse
Obligatorisk virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

Tidligere års handlings- og opfølgningsplaner:

Skolens måltal og særlige indsatser til fastholdelse af eleverne fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse. Alle uddannelser i VID Erhvervsuddannelser arbejder med de obligatoriske indsatsområder specificeret i handlingsplanen. Afrapportering er sket i forbindelse med Handlingsplanen for øget gennemførelse det efterfølgende år.

Øget gennemførelse 2020
EUD – Overblikstal for klare mål trukket (040320)
EUD – Kvalitetsindikatorer trukket 1. kvartal 2020

Øget gennemførelse 2019
Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 – Rapport

Øget gennemførelse 2018
Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 – Rapport
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveau

 

Vidste du at...

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse