Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Viden Djurs har fokus på at understøtte dette mål, og arbejder med mange indsatsområder for at fastholde de studerende i uddannelse.

Skolens måltal og særlige indsatser til fastholdelse af eleverne fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2019. Alle uddannelser i VID Erhvervsuddannelser arbejder med de obligatoriske indsatsområder specificeret i handlingsplanen. Afrapportering vil ske i forbindelse med Handlingsplanen for øget gennemførelse i 2020.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

I forhold til Klare mål 4 – Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes udarbejder alle uddannelsesafdelinger afdelingsspecifikke handlings- og opfølgningsplaner, som tager udgangspunkt i de gennemførte obligatoriske trivsels- og tilfredshedsundersøgelser. Opfølgnings- og handlingsplanerne kan se her

Obligatorisk elevtilfredshedsundersøgelse 2018

Obligatorisk virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2018.

Tidligere års handlings- og opfølgningsplaner:

Øget gennemførelse 2018
Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveau

Øget gennemførelse 2017
Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 – Rapport
Handlings- og opfølgningsplan 2017

Øget gennemførelse 2016
Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 – Rapport
Handlings- og opfølgningsplan 2016

Vidste du at...

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse