Tilfredshed

Gennem måling og dialog får vi et reelt billede af den indsats, vi gør i dagligdagen. Ví bliver klogere på, hvordan vores indsats stemmer overens med egne og andres forventninger.

Både elevtilfredshed og virksomhedstilfredshed spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelserne under Viden Djurs opfattes, og er derigennem medbestemmende for skolens fremtidige succes og resultater.

 

Krav om åbenhed
Det politiske krav om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, har sat øget fokus på skolens kvalitetsstyring. Fakta om bl.a. karakterer, gennemførselstid og tilfredshedsanalyser skal derfor samles og lægges ud på internettet.