Deltagertilfredshed

Deltagertilfredshed – AMU

På AMU-området følger Viden Djurs den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Undervisningsministeriet, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Evalueringen omfatter:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling og sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v., samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk

For deltagere:

Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2017
Fordelt på spørgsmål 1. kvartal 2017

Fordelt på spørgsmål 2016

Fordelt på spørgsmål 4. kvartal 2016
Fordelt på spørgsmål 3. kvartal 2016
Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2016
Fordelt på Spørgsmål 1. kvartal 2016

Fordelt på uddannelsesområder 2. kvartal 2017
Fordelt på uddannelsesområder 1. kvartal 2017

Fordelt på uddannelsesområder 2016

Fordelt på uddannelsesområder 4. kvartal 2016
Fordelt på uddannelsesområder 3. kvartal 2016
Fordelt på uddannelsesområder 2. kvartal 2016
Fordelt på uddannelsesområder 1. kvartal 2016

Fordelt på spørgsmål 2015

Fordelt på spørgsmål 4. kvartal 2015
Fordelt på spørgsmål 3. kvartal 2015

Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2015

Fordelt på spørgsmål 2014


Fordelt på uddannelsesområder 4. kvartal 2015

Fordelt på uddannelsesområder 3. kvartal 2015

Fordelt på uddannelsesområder 2. kvartal 2015

Fordelt på uddannelsesområder 2015
Fordelt på uddannelsesområder 2014

Karaktergennemsnit
Der gives ikke karakterer i enkeltfag på arbejdsmarkedsuddannelsene, istedet udstedes der uddannelsesbevis til elever, der med tilfredsstillende resultat har opfyldt målene for en given uddannelse. Se nedenstående oversigt med beståelses- og gennemførelsesprocenter for kalenderårene 2012 – 2016 for samtlige AMU aktiviteter på Viden Djurs.

Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2016
Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2015
Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2014
Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2013
Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2012