Deltagertilfredshed

Deltagertilfredshed – AMU

På AMU-området følger Viden Djurs den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Undervisningsministeriet, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Evalueringen omfatter:

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling og sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v., samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk

Fordelt på spørgsmål

Fordelt på spørgsmål 2020

Fordelt på spørgsmål 4. kvartal 2020
Fordelt på spørgsmål 3. kvartal 2020
Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2020
Fordelt på spørgsmål 1. kvartal 2020

Fordelt på spørgsmål 2019

Fordelt på soørgsmål 4. kvartal 2019
Fordelt på spørgsmål 3. kvartal 2019
Fordelt på spørgsmål 2. kvartal 2019
Fordelt på spørgsmål 1. kvartal 2019

Fordelt på spørgsmål 2018

Fordelt på spørgsmål 2017

Fordelt på spørgsmål 2016

Fordelt på uddannelsesområde

Fordelt på uddannelsesområde 2020

Fordelt på uddannelsesområde 4. kvartal 2020
Fordelt på uddannelsesområde 3. kvartal 2020
Fordelt på uddannelsesområde 2. kvartal 2020
Fordelt på uddannelsesområde 1. kvartal 2020

Fordelt på uddannelsesområde 2019

Fordelt på uddannelsesområder 4. kvartal 2019
Fordelt på uddannelsesområder 3. kvartal 2019
Fordelt på uddannelsesområder 2. kvartal 2019
Fordelt på uddannelsesområder 1. kvartal 2019

Fordelt på uddannelsesområde 2018

Fordelt på uddannelsesområder 2017

Fordelt på uddannelsesområder 2016

 

Karaktergennemsnit
Der gives ikke karakterer i enkeltfag på arbejdsmarkedsuddannelsene, istedet udstedes der uddannelsesbevis til elever, der med tilfredsstillende resultat har opfyldt målene for en given uddannelse. Se nedenstående oversigt med beståelses- og gennemførelsesprocenter for kalenderårene 2015 – 2017 for samtlige AMU aktiviteter på Viden Djurs.

Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2016
Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2015