Løbende elevtrivselsundersøgelser

Viden Djurs gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser blandt de studerende, og det er meget glædeligt, at skolens elever generelt er godt tilfredse med at gå på Viden Djurs.

Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem elevernes trivsel og motivation på erhvervsuddannelserne og kvaliteten i undervisning og fuldførelse af en uddannelse. Trivsel er endvidere tæt forbundet med det samspil og læringsmiljø, som eleverne indgår i. Trivsel har dermed betydning for, at eleverne bliver fagligt udfordrede, og at de oplever, at de lærer noget og bliver så dygtige, de kan.

På denne side kan du se forskellige data og undersøgelsesresultater, som indgår i skolens selvevaluering og løbende kvalitetssikring.

Resultaterne af vores undersøgelser skaber synlighed og understøtter beslutningsprocesserne vedr. fremtidige indsatsområder på alle niveauer i organisationen.