Eleverne på elevuddannelsen svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

  • undervisningen
  • underviseren
  • administrationen
  • lokaler og udstyr
  • undervisningsmiljøet

 

Herunder kan du se de sidste nye evalueringer

1952 Detailhandelsuddannelsen

Samlet evaluering for 2021 til og med medio maj
samlet evaluering for 2020
Samlet evaluering for 2019
Samlet evaluering for 2018

1932 Handelsuddannelsen

Samlet evaluering for 2021 til og med medio maj
Samlet evaluering for 2020
Samlet evaluering for 2019
Samlet evaluering for 2018

Detail- & Handelsuddannelserne samlet

Samlet evaluering for 2021 til og med medio maj
Samlet evaluering for 2020
Samlet evaluering for 2019
Samlet evaluering for 2018

Vidste du at...

Eleverne på hovedforløbsuddannelsen svarer efter hver skoleuge på en evaluering.