Eleverne på elevuddannelsen svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

  • undervisningen
  • underviseren
  • administrationen
  • lokaler og udstyr
  • undervisningsmiljøet

 

Herunder kan du se de sidste nye evalueringer

1952 Detailhandelsuddannelsen
Samlet evaluering for 2019
Samlet evaluering for 2018
Samlet evaluering for 2017
Samlet evaluering for 2016
Samlet evaluering for 2015

1932 Handelsuddannelsen
Samlet evaluering for 2019
Samlet evaluering for 2018
Samlet evaluering for 2017
Samlet evaluering for 2016
Samlet evaluering for 2015

Detail- & Handelsuddannelserne samlet
Samlet evaluering for 2019
Samlet evaluering for 2018
Samlet evaluering for 2017
Samlet evaluering for 2016
Samlet evaluering for 2015

Vidste du at...

Eleverne på hovedforløbsuddannelsen svarer efter hver skoleuge på en evaluering.