Elevtrivselsundersøgelse efteråret 2019

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på alle vores erhvervsuddannelser i november 2019. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet og gennemført af Børne- og Undervisningsministeriet. Data stilles til rådighed i Datavarehuset i løbet af 1. kvartal 2020. Afdelingsrapporterne bliver uploadet løbende efterhånden som data bliver tilgængelige.

Alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, har deltaget i elevtrivselsmålingen, også elever på tidligere uddannelsesordninger. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv. Målingen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden.

Grundforløb 1 samlet
VID EUD/EUX Business
VID Medie
VID Værksted (Metal, Mekanik, Strøm & Mad)
VID Kalø Økologisk Landbrugsskole

Grundforløb 2 samlet
VID EUD/EUX Business
VID Medie
VID Værksted (Metal, Mekanik, Strøm & Mad)
VID Kalø Økologisk Landbrugsskole (eksklusiv engelsksprogede elever)

Hovedforløb
VID Detail Division – 1932 Handelsuddannelsen
VID Detail Division – 1952 Detailuddannelsen
VID Medie – 1465 Web-Integrator og 1515 Digital Media
VID Værksted – 1110 Smedeuddannelsen
VID Kalø Økologisk Landbrugsskole – 16 Landmand

Samlet rapport for både grundforløb og hovedforløb
Viden Djurs

Handlings- og opfølgningsplaner 2020
På baggrund af den gennemførte elevtrivselsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

VID EUD/EUX Business
VID Detail Division
Kalø Økologisk Landbrugsskole
VID Medie
VID Værksted (Metal, Mekanik, Strøm & Mad)

Elevtrivselsundersøgelse efteråret 2018

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på alle vores erhvervsuddannelser inden for perioden 22. oktober til og med 9. november 2018. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet @venquest. Udover den obligatoriske spørgeramme har skolen tilføjet spørgsmål om det fysiske undervisningsmiljø og brug af IT i undervisningen.

Det er alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, der har deltaget i elevtrivselsmålingen. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.
Målingen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden.

Resultater:

VID Værksted – ETU 2018 – Grundforløb samlet

VID Medie – ETU 2018 – Grundforløb samlet
VID Medie – ETU 2018 – Hovedforløb 1465 Webudvikler samlet
VID Medie – ETU 2018 – Hovedforløb 1515 Digital Media samlet

Kalø Økologiske Landbrugsskole – ETU 2018 – Grundforløb samlet
Kalø Økologiske Landbrugsskole – ETU 2018 – Hovedforløb samlet

EUD/EUX Business – ETU 2018 – Grundforløb samlet

Detail Division – ETU 2018 – Hovedforløb samlet

Handlings- og opfølgningsplaner 2019
På baggrund af den gennemførte elevtrivselsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år.
De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

EUD/EUX Business – grundforløb

Kalø Økologiske Landbrugsskole – grundforløb

Kalø Økologiske Landbrugsskole – hovedforløb

VID Værksted – grundforløb

Detail Division – hovedforløb

VID Medie – grundforløb og hovedforløb samlet

Elevtrivselsundersøgelse efteråret 2017

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på alle vores erhvervsuddannelser inden for perioden 23. oktober til og med 10. november 2017. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af ministeriet og undersøgelsen er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet @venquest.

Det er alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, der har deltaget i elevtrivselsmålingen. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.
Målingen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden.

Samlet rapport Viden Djurs 2017

Grundforløb 1
VID EUD/EUX Business
VID Medie
VID Værksted (Metal, Mekanik, Strøm & Mad)
VID Kalø Økologisk Landbrugsskole

Grundforløb 2
VID EUD/EUX Business EUD
VID EUD/EUX Business EUX
VID Medie
VID Værksted (Metal, Mekanik, Strøm & Mad)
VID Kalø Økologisk Landbrugsskole (eksklusiv engelsksprogede elever)

Hovedforløb
VID Detail Division – 1932 Handelsuddannelsen & 1952 Detailuddannelsen
VID Medie – 1465 Web-Integrator, Grenaa
VID Medie – 1465 Web-Integrator, Århus
VID Medie – 1515 Digital Media
VID Værksted – 1110 Smedeuddannelsen & 1145 Industrioperatør
VID Kalø Økologisk Landbrugsskole – 16 Landmand

Handlings- og opfølgningsplaner 2018
På baggrund af den gennemførte elevtrivselsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år.
De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

EUD/EUX Business
VID Detail Division
Kalø Økologisk Landbrugsskole
VID Medie
VID Værksted (Metal, Mekanik, Strøm og Mad)

Viden Djurs

Vi ønsker at kunne tilbyde et bredt udbud af uddannelser til gavn for de unge og erhvervslivet på Djursland.