Elevtrivselundersøgelse 2020

VID Gymnasier har gennemført elevtrivselsundersøgelsen i november 2020. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført af Styrelsen for It og Læring i samarbejde med konsulentvirksomheden Aspekt. Yderligere information kan ses på Uddannelsesstatistik.dk

Alle igangværende hold på de tre årgange har deltaget i undersøgelsen.

Det samlede resultat 2020 sammenlignet med resultatet fra 2019

VID GYMNASIER 2020

Data indsamlet under elevtrivselsundersøgelsen indgår i skolens selvevaluering. Selvevalueringen er dels en proces, hvor skolerne systematisk indsamler information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling, og dels er selvevalueringen den enkelte skoles kritiske gennemgang og vurdering af egen praksis. Læs mere her.

Elevtrivselundersøgelse - 2019

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på skolens to gymnasiale uddannelser i perioden fra 18. november til og med 6. december 2019. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført af Styrelsen for It og Læring i samarbejde med konsulentvirksomheden Ennova. Yderligere information kan ses på Uddannelsesstatistik.dk

Alle igangværende hold på alle tre årgange har deltaget i undersøgelsen.

Resultater

ETU 2019 – HHX Grenaa samlet
ETU 2019 – HHX Rønde samlet
ETU 2019 – HTX Grenaa samlet
ETU 2019 – HTX & HHX Grenaa samlet
ETU 2019 – VID Gymnasier samlet

Data indsamlet under elevtrivselsundersøgelsen indgår i skolens selvevaluering. Selvevalueringen er dels en proces, hvor skolerne systematisk indsamler information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling, og dels er selvevalueringen den enkelte skoles kritiske gennemgang og vurdering af egen praksis. Læs mere her.

Elevtrivselundersøgelse - 2018

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på skolens to gymnasiale uddannelser i perioden fra 26. november til og med 7. december 2018. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet @venquest. Udover den obligatoriske spørgeramme har skolen tilføjet spørgsmål om det fysiske undervisningsmiljø.

Alle igangværende hold på alle tre årgange har deltaget i undersøgelsen.

Resultater

VID Gymnasier HTX og HHX samlet

VID Gymnasier – HHX samlet (Rønde og Grenaa)

VID Gymnasier – HTX samlet

Handlings- og opfølgningsplaner

Resultaterne fra skolens elevtrivselsundersøgelse er en del af datagrundlaget for selvevaluering på VID Gymnasier. På baggrund af elevernes tilbagemeldinger fastlægger lærerkollegiet, skolens elevråd og skolens ledelse de udviklings- og forandringsbehov, som afdelingen vil arbejde med det kommende år for at forbedre trivslen på VID Gymnasier.

Læs mere om skolens procedure for selvevaluering og se gældende handlingsplan for VID Gymnasier her.