Uddannelsesstatistikker - EUD

I følge Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal skolens nøgletal for erhvervsuddannelserne fremgå af hjemmesiden.

Neden for kan du følge udviklingen på VID Erhvervsuddannelser inden for:

  • Elevernes fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens
  • Overgang til beskæftigelse
  • Overgang til anden uddannelse
  • Frafald
  • Beståelsesprocent og karakterer

Fuldførelsesprocent lands- og regionstal, samt hovedforløb Viden Djurs

Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede 2015-2018

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb i procent

Frafald på grundforløb 1 & 2 i perioden 2013-2019 (3 mdr. efter uddannelsesstart)

Frafald på hovedforløb i perioden 2013-2019 (3 mdr. efter uddannelsesstart)

Beståelsesprocent og karakterer 2019

Kvalitetsindikatorer – udvikling frem til 2020

Nøgletal Viden Djurs – De fire klare mål, udvikling frem til 2019