Uddannelsesstatistikker - EUD

I følge Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal skolens nøgletal for erhvervsuddannelserne fremgå af hjemmesiden.

Neden for kan du følge udviklingen på VID Erhvervsuddannelser inden for:

  • Elevernes fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens
  • Overgang til beskæftigelse
  • Overgang til anden uddannelse
  • Frafald
  • Beståelsesprocent og karakterer

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid 2012-2017

Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede 2015-2017

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb i procent
(Vælg uddannelse / vis rapport for at se øvrige grundforløb)

Frafald på grundforløb 1 & 2 i perioden 2013-2018 (3 mdr. efter uddannelsesstart)

Frafald på hovedforløb i perioden 2013-2018 (3 mdr. efter uddannelsesstart)

Beståelsesprocent og karakterer 2019