Nøgletal VID Gymnasier

Datavarehuset giver institutioner, regioner, kommuner og offentligheden adgang til en række prædefinerede rapporter og grafer med statistiske oplysninger. Der er også mulighed for at definere egne rapporter på de forskellige dataområder. Datavarehuset er dermed et dynamisk analyseværktøj og en nem adgang til data fra forskellige kilder. De fleste rapporter viser data på landsplan, relevant geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid. Der kan trækkes statistik på såvel erhvervsuddannelserne som på de gymnasiale uddannelser.

Statistik fra Datavarehuset

På VID Gymnasier kan du nedenfor følge udviklingen inden for:

  • Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
  • Overgang til uddannelse efter en gymnasial uddannelse
  • Karaktergennemsnit
  • Fravær

Studietid og fuldførelsesprocent på HHX og HTX 2012-2017

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført studentereksamen i procent på HHX og HTX 2010-2015
(Vælg uddannelse / vis rapport for at se uddannelserne)

Gennemsnitkarakterer for HHX og HTX 2017 (fordelt på fag og evalueringsform)

Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2017 på VID Gymnasier

Datavarehuset

HTX – samlet resultat og karakterer fordelt på fag 2017
HTX – Samlet resultat og karakterer fordelt på fag 2016
HTX – Samlet resultat og karakterer fordelt på fag 2015

HHX – samlet resultat og karakterer fordelt på fag 2017
HHX – samlet resultat og karakterer fordelt på fag 2016
HHX – samlet resultat og karakterer fordelt på fag 2015
 

Elevernes fravær skoleåret 2017-2018

UddannelseFraværs procent
HTX9,90%
HHX9,97%
Samlet VID Gymnasier9,94%
Tallene for elevernes skriftlige fravær vil være tilgængelige for skoleåret 2018/2019