Undervisningsevaluering er et væsentligt element i arbejdet med kvalitetssikring på VID Gymnasier.  Alle underviser gennemfører evalueringerne en gang årligt. Næste gang er 1. kvartal 2020.

Evalueringen har mange formål:

  • At give underviseren et værktøj til evaluering og kvalitetsudvikling af egen undervisning
  • At lederen kan give sparring og supervision til underviseren
  • At give lederen indblik i undervisernes praksis

Denne undersøgelse er gennemført i foråret 2019 på 1. og 2. årgang.

Samlerapport VID Gymnasier Undervisningsevaluering Forår 2019