Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering VID Erhvervsuddannelser

Viden Djurs gennemfører hvert efterår en undervisningsmiljøvurdering på VID Erhvervsuddannelser.

Undersøgelsen er gennemføres i ugerne 43-45 i samarbejde med @venQuest. Undervisningsmiljøvurderingen er gennemført som en den af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelsen, hvor spørgerammen er defineret af Undervisningsministeriet.

Temaerne for årets undervisningsmiljøvurdering er:

  • Det sociale miljø, herunder mobning
  • De fysiske rammer
  • Det æstetiske miljø

Læs resultaterne her:

VID Erhvervsuddannelser Grundforløb samlerapport 2018

VID Erhvervsuddannelser Hovedforløb samlerapport 2018

VID Erhvervsuddannelser samlerapport 2017

VID Erhvervsuddannelser samlet rapport 2016

Handlingsplaner sikrer, at vi som skole hele tiden har fokus på vores undervisningsmiljø. Alle afdelinger har i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdet afdelings handlingsplaner.

Handlings- og opfølgningsplaner på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen i 2018

Handlings- og opfølgningsplaner på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen i 2017

Handlings- og opfølgningsplaner på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen i 2016

Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier

VID Gymnasier har i efteråret 2018  gennemført undervisningsmiljøvurdering på skolens to afdelinger, beliggende i Grenaa og Rønde.

Undersøgelsen er gennemføres i ugerne 48-49 i samarbejde med @venQuest. Undervisningsmiljøvurderingen er gennemført som en den af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelsen.

Temaerne for årets undervisningsmiljøvurdering er:

  • Det sociale miljø, herunder mobning
  • De fysiske rammer
  • Det æstetiske miljø

Læs resultaterne her:


VID Gymnasier

Vidste du at...

Viden Djurs spørger de studerende om deres mening om skolens undervisningsmiljø