Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering VID Erhvervsuddannelser

Viden Djurs gennemfører hvert efterår en undervisningsmiljøvurdering på VID Erhvervsuddannelser.

Undersøgelsen er gennemføres i ugerne 43-45 i samarbejde med @venQuest. Undervisningsmiljøvurderingen er gennemført som en den af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelsen, hvor spørgerammen er defineret af Undervisningsministeriet.

Temaerne for årets undervisningsmiljøvurdering er:

  • Det sociale miljø, herunder mobning
  • De fysiske rammer
  • Det æstetiske miljø

Læs resultaterne her:

VID Erhvervsuddannelser Grundforløb samlerapport 2018

VID Erhvervsuddannelser Hovedforløb samlerapport 2018

VID Erhvervsuddannelser samlerapport 2017

VID Erhvervsuddannelser samlet rapport 2016

Handlingsplaner sikrer, at vi som skole hele tiden har fokus på vores undervisningsmiljø. Alle afdelinger har i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdet afdelings handlingsplaner. Her kan udviklingen følges fra 2016 til og med 2018

Handlings- og opfølgningsplaner på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen

Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier

VID Gymnasier har i efteråret 2018  gennemført undervisningsmiljøvurdering på skolens to afdelinger, beliggende i Grenaa og Rønde.

Undersøgelsen er gennemført i ugerne 48-49 i samarbejde med @venQuest. Undervisningsmiljøvurderingen er gennemført som en den af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelsen, hvor der er tilføjet tillægsspørgsmål om det fysiske skolemiljø.

Temaerne for årets undervisningsmiljøvurdering er:

  • Det sociale miljø, herunder mobning
  • De fysiske rammer
  • Det æstetiske miljø

Undervisningsmiljøvurdering 2018 –  VID Gymnasier Samlet

Handlingsplaner sikrer, at vi som skole hele tiden har fokus på vores undervisningsmiljø. VID Gymnasier har i forbindelse med trivselsundersøgelsen udarbejdet denne opfølgnings- og handlingsplan sammen med skolens elevråd.

Handlings- og opfølgningsplan

Vidste du at...

Viden Djurs spørger de studerende om deres mening om skolens undervisningsmiljø